Ny analysemetode i Livmorhalsprogrammet

Fra undersøkelse i mikroskop til HPV-test av livmorhalsprøver.
Sist oppdatert: 09.08.2021

Vanlig prosedyre for analyse av livmorhalsprøven har frem til nå vært cytologi, dvs at cellene fra livmorhalsen blir studert i et mikroskop. En ny analysemetode, HPV-test, innføres nå gradvis i Livmorhalsprogrammet.

HPV står for humant papillomavirus og HPV er en viktig faktor for utvikling av de aller fleste tilfeller av livmorhalskreft.

En HPV-test er mer følsom for å oppdage forstadier til livmorhalskreft i forhold til cytologi, og fanger dermed opp kvinner med forstadier tidligere.

HPV-screening har potensiale til å forebygge enda flere livmorhalskrefttilfeller og redusere dødeligheten av sykdommen, sammenlignet med cytologi.

Gradvis overgang

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at HPV-test skal være primær screeningtest for alle kvinner i alderen 34 til 69 år som deltar i Livmorhalsprogrammet.

Innføringen vil skje gradvis, og er planlagt gjennomført innen utgangen av 2021. Endringen av screeningtest blir gjort gradvis for å sikre at kvaliteten på Livmorhalsprogrammet blir opprettholdt på et høyt nivå og gir mulighet for fortløpende justeringer gjennom prosessen for å hele tiden balansere fordelene og ulempene med screening.

Laboratoriene må ha tid til å tilpasse seg nye rutiner og økt antall HPV-analyser, og spesialisthelsetjenesten (gynekologer og patologer) må ha kapasitet til å ta i mot kvinnene som henvises til videre oppfølging. 

Hvilke kvinner gjelder dette?

Våren 2015 ble HPV-test innført i fire fylker (Rogaland, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag) som et pilotprosjekt. Fra sommeren 2018 blir alle kvinner fra 34-69 år testet for HPV i disse fylkene.

Resten av Norge vil ha en gradvis innføring med oppstart i 2019, og fra januar 2019 blir fylkene Østfold, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark gradvis omfattet av endringene.

Detaljene rundt prosessen for de øvrige fylkene utarbeides av de ulike regionale helseforetakene i samarbeid med Kreftregisteret.

Les mer om status for innføringen av HPV-test her