Bruk av HPV-test i Masseundersøkelsen

Celleforandringer kan oppdages på et tidligere tidspunkt og behandling skje raskere. På sikt forventer vi at færre kvinner vil utvikle livmorhalskreft.

Ny testmetode i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Når du får tatt celleprøve hos legen din kan den bli undersøkt med en ny  testmetode
Fra 2015 kan prøven din bli HPV-testet. Celleforandringer kan da oppdages på et tidligere tidspunkt og du kan behandles raskere. På sikt forventer vi at færre kvinner vil utvikle livmorhalskreft.
Hvilke kvinner gjelder dette i innføringsperioden
Du må være kvinne mellom 34 og 69 år og bo i Rogaland, Hordaland, Nord- eller Sør- Trøndelag.
Du må være født på partallsdato.
Prøven tas på samme måte som tidligere
Hvis du blir testet med den nye metoden og prøvesvaret er normalt vil du får brev fra Kreftregisteret om dette. Du kan da vente i fem år før du får tatt ny prøve med mindre du har problemer med underlivet.
Er prøven unormal vil legen din kalle deg inn til oppfølgingsprøver som tidligere.

 

 

 

Du kan velge «gammel metode»
Dersom du heller ønsker celleprøven undersøkt i mikroskop, kan du velge dette. Du må fylle ut et skjema og ta det med til legen din.
Skjemaet kan skrives ut fra nettsiden vår.