HPV-vaksine

HPV-vaksinen beskytter mot de typene av HPV som er årsak til minst 70 prosent av tilfellene av livmorhalskreft.

HPV-vaksine 

Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7.klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010. Fra høsten 2018 fikk også gutter på 7. trinn samme tilbud. HPV-vaksinen beskytter mot de typene av HPV som er årsak til minst 70 prosent av tilfellene av livmorhalskreft. Det er Folkehelseinstituttet som har ansvar for barnevaksinasjonsprogrammet.

Registrering av HPV-vaksinasjon

Datatilsynet har gitt konsesjon til at HPV-vaksinasjon av kvinner over 18 år kan registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK, som ligger under Folkehelseinstituttet) dersom kvinnene signerer samtykkeskjema. Vaksinerte under 18 år registreres automatisk.

Vurdering av HPV-vaksiner

Kunnskapssenteret har vurdert nytten og sikkerheten til to HPV-vaksiner.