Reservasjon - dine rettigheter

Du har rett til å reservere deg mot å få invitasjonsbrev, og fra å få registrert navn og fødselsnummer ved normale celleprøver.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt en lovendring i helseregisterloven slik at kravet til samtykke skal erstattes med en rett til å reservere seg mot lagring av opplysninger i Kreftregisterets screeningprogrammer. Endringen trådte i kraft 1.1.2014.

Endringen innebærer at opplysninger om kvinner som blir undersøkt og som registreres med normale funn, kan lagres, med mindre de registrerte aktivt motsetter seg dette. Endringen gjelder også for opplysninger som er innsamlet før lovendringen trådte i kraft. Dette betyr at opplysninger om kvinner som allerede er undersøkt og er registrert med normale funn, fortsatt vil bli lagret – med mindre de aktivt reserverer seg mot dette.

Reservasjon mot lagring av personopplysninger knyttet til normale prøveresultater

Du kan velge å reservere deg mot fortsatt lagring av personopplysninger knyttet til normale prøveresultater.

Dette kan du gjøre på følgende måter:

  • Elektronisk via https://minside.kreftregisteret.no/. For å logge inn her må man benytte BankID, Buypass eller Commfides.
  • Skriftlig ved å skrive ut reservasjonsskjemaet du finner på denne nettsiden, fylle det ut og sende det til Kreftregisteret i posten.

Denne reservasjonen medfører at:

  • Alle personopplysninger knyttet til tidligere normale prøveresultater slettes
  • Resultatene fra framtidige prøver overføres fra laboratoriet til Masseundersøkelsen, kvalitetssikres der og personopplysningene knyttet til prøven slettes i løpet av seks måneder
  • Alle opplysninger om at du tidligere har mottatt brev med påminnelser slettes
  • Masseundersøkelsen vil ikke lenger ha muligheten til å sende deg brev med påminnelser. Datoen for siste prøve er grunnlaget for utsendelse av brev

Dersom du igjen skulle ønske å tillate registrering av prøveresultater kan du til enhver tid heve din reservasjon. Du kan benytte samme framgamsmåte som beskrevet over for reservasjon. Vi vil gjøre deg oppmerksom på at det ikke er mulig å hente inn igjen tidligere prøveresultater og informasjon om påminnelsesbrev vi har sendt deg. Prøveresultatene dine vil finnes i din journal hos legen som tok prøven.

Brev med påminnelser

Ønsker du ikke/har ikke behov for brev med påminnelser?
Ikke alle kvinner har behov for eller ønsker å motta brev med påminnelse i posten. Dette kan ha forskjellige årsaker. Har du fjernet livmorhalsen eller er født uten livmorhals har du ikke behov for brev. Bor du midlertidig i utlandet kan du be om at brevene stoppes for en periode. Ønsker du rett og slett ikke disse brevene kan du melde fra om det. Du kan benytte samme fremgangsmåte som når du reserverer deg mot lagring av personopplysninger knyttet til normale prøveresultater eller du kan sende oss en e-post om at du ikke lenger har behov for/ønsker brev fra Masseundersøkelsen. Vi trenger navn, adresse og fødselsdato for å kunne melde deg av.
Vi ber om at du ikke sender helseopplysninger i e-poste til oss.

Dersom du igjen skulle ønske å motta brev kan du benytte samme framgangsmåte som når du meldte deg av.