Personvern

Opplysninger i Kreftregisteret samles inn og oppbevares i samsvar med de krav til informasjonssikkerhet som gjelder slik at personvernet kan ivaretas på en god og sikker måte.

Revidert 30.11.2017

Innsamling og behandling av data i Kreftregisteret er nærmere regulert i Kreftregisterforskriften som er en forskrift til Helseregisterloven. Personopplysningsloven med tilhørende forskrift gjelder utfyllende.

Gjeldende lovverk

Hvilke opplysninger lagrer Livmorhalsprogrammet om deg, hva brukes opplysningene til og dine rettigheter

Les om hvilke opplysninger som lagres om deg, hva de brukes til og dine rettigheter HER

Rett til innsyn

Enhver kan kreve innsyn i helseopplysninger om en selv. Slikt innsyn skal som hovedregel gis gjennom den registrertes sist behandlende lege eller helseinstitusjon. Fordi informasjonen som utleveres ofte vil være vanskelig å forstå for pasienter flest, og i tillegg kan dreie seg om alvorlige helseforhold pasienten kanskje ikke var klar over. På denne måten kan unødige engstelser og misforståelser unngås.

Hvordan få innsyn i opplysninger om en selv og skjema for krav om innsyn finnes HER