Ny analysemetode i Livmorhalsprogrammet

FRA CYTOLOGI TIL HPV-TESTING AV LIVMORHALSPRØVEN

Revidert 22.8.2017.

Vanlig prosedyre for analyse av livmorhalsprøven har frem til nå vært cytologi, dvs at cellene fra livmorhalsen blir studert i et mikroskop. Våren 2015 ble en ny analysemetode, HPV-test, innført i Livmorhalsprogrammet.  HPV står for humant papilloma virus og HPV er en viktig faktor for utvikling av de aller fleste tilfeller av livmorhalskreft. En HPV-test er mer følsom for å oppdage forstadier til livmorhalskreft i forhold til cytologi, og fanger dermed opp kvinner med forstadier tidligere. HPV-screening har potensiale til å forebygge flere livmorhalskrefttilfeller og redusere dødeligheten av sykdommen sammenlignet med cytologi.

Endringen av analysemetode blir gjort gradvis for å sikre at kvaliteten på Livmorhalsprogrammet blir opprettholdt på et høyt nivå og gir mulighet for fortløpende justeringer gjennom prosessen for å hele tiden balansere fordelene og ulempene med screening.

Hvilke kvinner gjelder dette?

I første omgang blir HPV-test innført i fire fylker, Rogaland, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag. Frem til 2018 vil kvinner mellom 34 og 69 år, bosatt i et av de fire fylkene og født på partallsdato, få tilbud om HPV-test. Kvinner i samme aldersgruppe, født på oddetallsdager får cytologisk undersøkelse av livmorhalsprøven. Kvinnene vil ikke merke noen forskjell, da prøven blir tatt på samme måte.

Kvinner testet for HPV vil få brev fra Kreftregisteret dersom prøvesvaret er normalt. De kan da vente i fem år før neste livmorhalsprøve med mindre de har problemer med underlivet. Er prøven unormal, vil legen kalle kvinnen inn til oppfølgingsprøver som tidligere.

Kvinner med normal cytologi vil ikke få brev om prøveresultatet fra Kreftregisteret. De vil motta en påminnelse om ny prøve fra Kreftregisteret når det nærmer seg tre år siden forrige prøve.

Kvinnene kan velge «gammel metode»

Dersom kvinnene heller ønsker livmorhalsprøven sin undersøkt i mikroskop, er det mulig. Kvinnen må da fylle ut dette skjemaet, og ta det med til legen.