Informasjonsmateriell

Informasjon til kvinner

Hva betyr det for meg at jeg har en positiv HPV-test
 Last ned PDF her

Reservasjon mot lagring av personopplysninger knyttet til normale prøveresultater
Last ned PDF her

Hva lagres om meg og hva brukes opplysningene til
Last ned PDF her

Personvern og retten til innsyn
Last ned PDF her


Din celleprøve kan bli testet for HPV, ny metode

Last ned PDF her

Informasjon til kvinner om HPV-test i primærscreening
 Last ned PDF her

Informasjon til leger

Gode tips om prøvetaking og kolposkopi

Veiledning prøvetaking SurePath

Veiledning prøvetaking ThinPrep 

Ingrid Baasland, privat gynekolog i Trondheim og stipendiat ved NTNU har utarbeidet forslag til svarbrev.
Svarbrev til kvinner med unormale livmorhalsprøver.

ASC-H/ HSIL (fastlegen standardbrev)
ASC-H/ HSIL (gynekologens standardbrev)

ASC-US/LSIL og negativ HPV  (fra fastlege)

ASC-US/LSIL og negativ HPV (fra gynekolog)

ASC-US/LSIL og pos HPV (i cyt screening-armen)

ASC-US/ LSIL og ukjent HPV (fra fastlege)

ASC-US/ LSIL og ukjent HPV (fra gynekolog)

CIN1 for oppfølging etter etter tidligere avvikende prøver (fra gynekolog)

Dysplasi til konisering
Normal cyt+negativ HPV test (ved tidligere lette celleforandringer)

Positiv HPV og normal cytologi i kvinner som kommer til kontroll cyt etter tidligere asc-us/lsil 

Positiv HPV og ASC-US/LSIL i HPV screening (gynekologen standardbrev) 

Positiv HPV og ASC-US/LSIL i HPV screening (fastlegens standardbrev) 

 Positiv HPV, normal cyt i HPV screening-armen (HPV primærscreening)

Ikke møtt til time for utredning (cyt kontroll eller biopsi)

Negative biopsier (fra gynekolog)

  

Hva skjer med prøven i laboratoriet og retten til å reservere seg
Viktig informasjon til deg som har tatt en celleprøve fra livmorhalsen 

Last ned PDF her

Important information when you have a Pap test taken

Last ned PDF her