Informasjon til laboratorier

Standardfraser og Audit-rapport

Audit-rapporten 2016-2017

Rapporten kan leses her.

 

Standardfraser

Revidert: 27.3.2020

I samarbeid med laboratoriene ved SUS, HUS og St.Olav er det utarbeidet en oversikt over anbefalte standardfraser som skal benyttes ved tilbakemelding om prøveresultater til rekvirent. Livmorhalsprogrammet har mottatt flere henvendelser fra prøvetakere som savner en anbefaling om videre oppfølging fra laboratoriene. Dersom laboratoriene ikke føler at de har tilstrekkelig informasjon til å gi en anbefaling, må dette informeres om.

Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet ber laboratoriene gå gjennom sine rutiner og ha som mål at prøvetaker skal få en anbefaling om videre oppfølging ved utsendelse av alle prøvesvar fra livmorhalsen.

Frasekoder her