Krav til HPV-tester

Krav til HPV-tester som kan brukes i primærscreening

31.01.2018

Et regulatorisk system for HPV-testing i sekundærscreening ble innført 1.1.2012, og ble utvidet til å inkludere HPV-testing i primærscreening fra 1.1.2018. Her reguleres blant annet hvilke krav som stilles til HPV-testene som skal brukes i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet). HPV-tester som kan være aktuelle for bruk i primærscreening blir vurdert to ganger i året av en faggruppe nedsatt av Helsedirektoratet. Faggruppen foretar da en vurdering av om HPV-testen tilfredsstiller de faglige kravene beskrevet under.

Krav til HPV-tester som kan brukes i sekundærscreening

12.04.2016

Et nytt regulatorisk system for HPV-testing i sekundærscreening ble innført 1.1.2012. Her reguleres det blant annet hvilke krav som stilles til HPV-testene som skal brukes i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet). Fra 2012 har Helsedirektoratet vedtatt endringer i reglene knyttet til takstrefusjon.