HPV i primærscreening

En ny primær screeningtest innføres i Livmorhalsprogrammet. Cytologisk vurdering av livmorhalsprøven har blitt erstattet med testing for høyrisiko humant papillomavirus (HPV). Prøven tas på samme måte som tradisjonell cytologi, men den videre analysen og oppfølgingen er annerledes.
Sist oppdatert:

HPV-test har nå erstattet cytologi som primær screeningtest for alle kvinner mellom 25 og 69 år. Testen skal gjennomføres hvert femte år istedenfor hvert tredje år, som er anbefalt tidsintervall for cytologi-basert screening. Et prøveprosjekt har pågått i Rogaland, Hordaland og Trøndelag fra 2015-2018. Erfaringer fra dette prosjektet er oppsummert i dette dokumentet.

Oppdatert informasjon om implementering av HPV-screening

Nytt

Flytskjemaet har blitt oppdatert etter innføring av HPV-primærscreening for hele aldersgruppen fra 1. juli 2023. Teksten i fotnotene er også oppdatert for å passe til denne endringen.

Sist oppdatert: 06.06.2023

Flytskjema for HPV-screening

Implementert fra 01.07.2023

Ved negativ HPV-test får kvinnen påminnelse om å ta livmorhalsprøve når det nærmer seg fem år siden sist. 

For flytskjema for oppfølging og kontroller, se handlingsprogram for gynekologisk kreft (Helsedirektoratet).

Algoritme_1.juli_2023_v2.jpg

 

Utskriftvennlig versjon av algoritmen gjeldene fra 1. juli 2023. (HPV-primærscreening for hele aldersgruppen)

 

Algoritmen som gjaldt fra 1. januar 2023 - 1. juli 2023 finner man her (HPV-screening (30-69 år) og cytologi-screening (25-29 år))

Takstrefusjon for primær HPV-test

Helsedirektoratet stilt krav i forbindelse med hvilke HPV-tester som gir takstrefusjon i primærscreening.

En egen faggruppe i Helsedirektoratet gjør to ganger i året en vurdering av hvilke tester som oppfyller kvalitetskravene for å kunne benyttes i HPV-screening.

Krav til HPV-tester som kan brukes i primærscreening

Historikk: HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft

01.02.2014 ble oppgaven med å prøve ut HPV-test i primærscreening i fire fylker overført til Kreftregisteret.

I forkant av dette utredet en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet på vegne av Styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet muligheten for en overgang fra cytologibasert screening til HPV-basert screening.

Gruppens arbeid resulterte i rapporten HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft Kontrollert implementering og evaluering av forbedret helsetjeneste, november 2013.

Behovet for framtidige laboratorietjenester er også utredet av en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet på vegne av Styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet.

Arbeidsgruppen la fram følgende rapport i 2013:

Fremtidig organisering av laboratoriene, Gruppe Fremtid