Flytskjema for HPV-screening

Livmorhalsprøver screenes for høyrisiko humant papillomavirus (HPV) for hele aldersgruppen (25-69 år) som inviteres til å delta i Livmorhalsprogrammet. I januar 2024 vedtok Styringsgruppen for nasjonale kreftscreeningprogram å inkludere utvidet genotyping i screeningprogrammet. Dette for å gi en mer persontilpasset oppfølging.
Sist oppdatert:

 

Nytt: Det har blitt utarbeidet to flytskjema for primærscreening som gjelder fra april 2024. Screeninglaboratoriene må velge riktig skjema basert på tilgjengelig HPV-analyseplattform. 

Flytskjema for laboratorier som ikke utfører utvidet genotyping

  • Presisering av fotnote 7: kvinner (HPV16 pos.) med screeninghistorikk der det kun foreligger negative HPV-tester de siste 5 år, kan avvente oppfølging hos gynekolog. Dette betyr at dersom det ikke finnes en negativ HPV-test i kvinnens screeninghistorikk i denne perioden, så skal hun henvises til kolposkopi og biopsi.
  • Merk spesielt: HPV 16 skal til kolposkopi + biopsi uavhengig av refleks-cytologiresultat

 

Flytskjema_alternativ_til_utvidet_genotyping_V1.jpg

 

Flytskjema for laboratorier som utfører utvidet genotyping

  • Presisering av fotnote 8: kvinner (HPV16 pos.) med screeninghistorikk der det kun foreligger negative HPV-tester de siste 5 år, kan avvente oppfølging hos gynekolog. Dette betyr at dersom det ikke finnes en negativ HPV-test i kvinnens screeninghistorikk i denne perioden, så skal hun henvises til kolposkopi og biopsi.
  • Videre utredning av kvinner med positiv HPV-test avhenger av hvilke genotype(r) som er påvist, kvinnens alder og cytologifunn. Målet er en mer persontilpasset oppfølgning med en bedre risikostratifisering av HPV-positive kvinner

  • Høyrisiko HPV-typer har svært ulik risikoprofil for celleforandringer som må behandles og utvikling av livmorhalskreft

   Basert på nasjonale og internasjonale data inndeles HPV-typene i tre kategorier:

   1. Høyprioritert (HPV 16)

   2. Middelsprioritert (HPV 18,31,33,45,52 og 58)

   3. Ikke-hastende (HPV 35,39,51,56,59,66,68)

 •  

Utvidet-genotyping_flytskjema_detaljert_v1.jpg

Faglig grunnlag

Rapport: HPV-primærscreening med utvidet genotyping og aldersbestemt utredningsstrategi (se under "Rapporter om HPV-test i primærscreening")

Oppfølging og kontroller

For flytskjema for oppfølging og kontroller, se handlingsprogram for gynekologisk kreft (Helsedirektoratet).

 

Takstrefusjon for primær HPV-test

Helsedirektoratet stilt krav i forbindelse med hvilke HPV-tester som gir takstrefusjon i primærscreening.

En egen faggruppe i Helsedirektoratet gjør to ganger i året en vurdering av hvilke tester som oppfyller kvalitetskravene for å kunne benyttes i HPV-screening.

Krav til HPV-tester som kan brukes i primærscreening