Informasjonsmateriell til leger

Forslag til svarbrev til kvinner fra gynekologer og fastleger

Ingrid Baasland, privat gynekolog i Trondheim og stipendiat ved NTNU, har utarbeidet forslag til svarbrev. Brevene er revidert i samarbeid med Ane Cecilie Munk og Lill Thorsen, medlemmer i Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet og Lina Linnestad tidligere medlem i Rådgivningsgruppen.

I enkelte av brevene må teksten tilpasses slik at den passer for legen som sender det ut.

Cytologi screening Revidert 18.10.2018

 1. Normal cytologi
 2. Ikke representativ cytologi
 3. ASC-US_LSIL og negativ HPV-reflekstest
 4. ASC-US_LSIL og positiv HPV-reflekstest med genotype 16/ 18
 5. ASC-US_LSIL og positiv HPV-reflekstest ikke genotype 16/ 18
 6. Normal kontroll etter tidligere ASC-US/ LSIL og positiv HPV-test
 7. Kontroll etter positiv reflekstest med svar LSIL og mer alvorlig eller positiv HPV-test
 8. ASC-H/ HSIL

HPV-primærscreening Revidert 18.10.2018

 1. Negativ HPV-test
 2. Uegnet HPV-test
 3. Positiv HPV-test genotype 16/18 normal livmorhalsprøve
 4. Positiv HPV-test genotype ikke 16/18 normal livmorhalsprøve
 5. Positiv HPV-test genotype 16/18 ikke representativ cytologi
 6. Positiv HPV-test genotype ikke 16/18 ikke representativ cytologi
 7. Positiv HPV-test genotype 16/18  cytologi med ASC-US/ LSIL
 8. Positiv HPV-test genotype ikke 16/18  cytologi med ASC-US/ LSIL
 9. Positiv HPV-test vedvarende

  Svar etter oppfølgingsprøver Revidert 18.10.2018

 1. Ikke møtt til time for utredning (cyt kontroll eller biopsi)
 2. Normal cytologi + negativ HPV test (ved tidligere lette celleforandringer)
 3. Positiv HPV og normal cytologi etter tidligere ASC-US/LSIL 
 4. Negative biopsier
 5. Dysplasi til konisering

 

Slides, plakater og informasjon til bruk på legekontor

Slides med informasjon om Livmorhalsprogrammet

Plakat, når tok du sist en livmorhalsprøve

Plakat HvorforlivmorhalsprøveA3.pdf

Plakat, hvem får livmorhalskreft

 

Informasjon om screeningprogrammet til kvinnene

Brosjyre til kvinner

Oversettelser til andre språk (påminnelsesbrev og film)