Har ditt fastlegekontor mottatt en pakke med HPV hjemmetester?

Livmorhalsprogrammet har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å implementere et tilbud om HPV hjemmetest. En av strategiene som er under utprøving, er et tilbud om HPV hjemmetest via fastleger.

Utprøving i Ahus sitt opptaksområde

I oktober 2023 startet utprøvingen av HPV hjemmetest via fastleger ved utvalgte legekontor som er tilknyttet Akershus Universitetssykehus (Ahus). Fastlegene kan tilby hjemmetest til kvinner og andre med livmorhals over 25 år som ikke tar livmorhalsprøver grunnet fysiske, psykiske eller kulturelle utfordringer.

 

Trinnvis utrulling av HPV hjemmetest til fastleger i Norge

Vi planlegger en trinnvis utsendelse av HPV hjemmetester til alle fastlegekontor. Fastlegekontorene vil motta en pakke fra Livmorhalsprogrammet, når tilbudet er tilgjengelig i deres område. I pakken ligger prøvekit til kvinnen og informasjon til helsepersonell

Det er utarbeidet mal til prøvesvar og plakat til venteværelset, dersom noen legekontor ønsker å benytte dette. Du kan finne svar på flere spørsmål nedenfor.

 

Det kan være vanskelig å fortelle fastlegen om sine utfordringer. Husk at du kjenner dine pasienter best med regelmessig kontakt og oppdatert journal. Trygghet og åpenhet hos deg som lege er et godt utgangspunkt for at pasienter gjennomfører livmorhalsprøven.

 

 • Ta initiativ til en samtale om livmorhalsprøve med aktuelle pasienter, selv om de oppsøker legekontoret av andre grunner.
   • For eksempel kan du spørre «når tok du sist livmorhalsprøve?»
 • Har pasienten utfordringer med å ta livmorhalsprøven ved GU? Da kan du vurdere hjemmetest
 • Se gjennom sjekklisten på konvolutten sammen med pasienten
 • Merk prøven med pasientens navn og personnummer
 • Pasienten gjennomfører prøven selv på legekontoret, alternativt hjemme
 • Prøven med utflylt rekvisisjon sendes i returkonvolutt til Ahus
   • Elektronisk rekvisisjon kan benyttes for legekontor tilknyttet Ahus
 • Du mottar prøvesvar og formidler dette videre til pasienten uansett resultat
 • Ved påvist HPV: Pasienten bør ta en livmorhalsprøve ved GU, alternativt henvises til en annen lege eller til gynekolog med årsak til bruk av hjemmetest (traume/fysisk utfordring etc.)
 • Hvis HPV ikke blir påvist: pasienten følger vanlig screeningløp med ny livmorhalsprøve om 5 år

Det er en test for HPV som analyseres på laboratoriet. Prøvepinnen ligner på en Q-tips som skal roteres i skjeden. Den trenger ikke å berøre livmorhalsen. En HPV-infeksjon finnes som oftest i skjeden, ikke bare på livmorhalsen. Prøven er derfor enkel å ta selv. Hjemmetest er et alternativ til pasienter som ikke ønsker GU, men livmorhalsprøve gjennom GU er fortsatt gullstandard.

Målgruppen er kvinner og andre med livmorhals over 25 år som ikke tar livmorhalsprøver grunnet fysiske, psykiske eller kulturelle utfordringer.

 

Dette kan for eksempel være kvinner som:

 • Har blitt utsatt for vold eller seksuelt traume
 • Har funksjonshemninger
 • Er omskåret
 • Har andre utfordringer med å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse (GU)

Vi anbefaler å spørre pasienter i screeningalder når de sist tok livmorhalsprøve, selv om de oppsøker legekontoret av andre årsaker. Det kan være vanskelig å fortelle fastlegen om sine utfordringer, og det er fint om du som fastlege tar initiativ til samtale om livmorhalsprøven. Benytt gjerne informasjonsmateriell på hpvhjemmetest.no eller kreftforeningen.no/brosjyrer.

Hjemmetest skal ikke erstatte den ordinære livmorhalsprøven. Den skal fungere som et alternativ for pasienter som ikke ønsker GU, men ordinær livmorhalsprøve er fortsatt å foretrekke. Da kan den samme prøven analyseres for celleforandringer i mikroskop, og legen kan gjøre en klinisk vurdering. Dette kan ikke gjøres ved hjemmetest.

Dette er en HPV-prøve, og den kan ikke påvise celleforandringer. Dersom HPV påvises, bør det derfor tas en livmorhalsprøve ved GU. Når prøvesvaret fra hjemmetest foreligger, bør fastlegen snakke med pasienten om hvilke alternativer som er best; å ta livmorhalsprøve hos fastlegen eller henvises til gynekolog.

Algoritme for oppfølging etter hjemmetest finner du her. 

Sjekkliste for bruk:

 • Det er tid for pasientens neste livmorhalsprøve
 • Prøven tas utenom menstruasjon
 • Pasienten er ikke gravid
 • Pasienten har ikke født siste 3 måneder
 • Pasienten har ikke hatt en gynekologisk operasjon siste måned
 • Pasienten er ikke konisert eller under oppfølging etter unormale livmorhalsprøver
 • Pasienten har ingen symptomer som bør utredes:
  • uregelmessige blødninger
  • blødninger etter samleie
  • blodig eller illeluktende utflod
  • vedvarende underlivs- eller bekkensmerter

 

Ingen prøve er 100 % sikker. Ved symptomer som uregelmessige blødninger, blødninger etter samleie, blodig eller illeluktende utflod eller vedvarende smerter i underlivet bør pasienten alltid utredes utenfor screeningprogrammet.

Symptomer bør alltid utredes, uavhengig av pasientens tidligere prøvesvar og alder. Symptomer på celleforandringer eller livmorhalskreft kan være:

 • uregelmessige blødninger
 • blødninger etter samleie
 • blodig eller illeluktende utflod
 • vedvarende smerter i underlivet

Holdbarhet før prøvetaking står på utsiden av prøvekit.

Holdbarhet på prøvepinnen etter prøvetaking = 30 dager. Etter prøvetaking er det derfor viktig å sende prøven til Ahus snarest. Pasienter som tar prøven hjemme, bør levere prøven til legekontoret innen 24t etter prøvetaking. Prøven kan oppbevares i romtemperatur.

HPV hjemmetest bør deles ut som ledd i konsultasjon med takst 2ad. For e-konsultasjon benyttes 2ae.

Ved innsending av hjemmetest til analyse benyttes takst 701a.

Les mer på legeforeningen.no/normaltariffen.