HPV hjemmetest: til helsepersonell

Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å implementere et tilbud om HPV hjemmetest. HPV hjemmetest er et tiltak for å redusere antall tilfeller av livmorhalskreft, og er et alternativ til de som ikke tar vanlige livmorhalsprøver.
Sist oppdatert:

Fylkesvis utrulling til fastleger i Norge

I slutten av 2023 startet utrullingen av HPV hjemmetester til fastlegekontor tilknyttet Akershus Universitetssykehus (Ahus). Nå utvides tilbudet fylkesvis til alle fastlegekontor i Norge.

Før påske fikk fastlegekontor i Akershus, Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal og deler av Oslo tilsendt prøvekit og informasjon om bruk av HPV hjemmetest. Nå fortsetter utrullingen til resterende fylker i Helse Vest, Helse Nord og Helse Sør-Øst. Dersom alt går som planlagt, skal alle fastlegekontor i Norge få tilsendt hjemmetester i løpet av 2024.

Alle kommuner vil motta ytterligere informasjon om gjennomføring når det er deres tur.

 

Alle fastlegekontor får tilsendt prøvekit og informasjon

Alle fastlegekontor skal etter planen motta en pakke fra Livmorhalsprogrammet, når tilbudet er tilgjengelig i deres område. Pakken er merket med etiketten under, og inneholder prøvekit til kvinnen og informasjonsskriv til helsepersonell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 av 10 kvinner tar ikke livmorhalsprøver som anbefalt

Fastlegene kan tilby hjemmetest til kvinner og andre med livmorhals over 25 år som ikke deltar i Livmorhalsprogrammet grunnet fysiske, psykiske eller kulturelle utfordringer. 

Det kan for eksempel skyldes seksuelle traumer, funksjonsnedsettelser eller kulturelle barrierer. Utfordringene kan være mange. Felles for disse kvinnene er at de ikke ønsker å ta livmorhalsprøve hos legen, fordi de synes det er vanskelig å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse (GU).

Nå får disse kvinnene muligheten til å gjennomføre en HPV-test selv.

I spørsmål og svar under kan du lese mer om "Din rolle som fastlege, helsesekretær eller gynekolog".

 

Alt informasjonsmateriell finner du her (forslag til prøvesvar, brukerveiledning, plakater til venteværelset med mer).

Flytskjema for oppfølging etter HPV hjemmetest finner du her

 

Det kan være vanskelig å fortelle fastlegen om sine utfordringer. Husk at du kjenner dine pasienter best med regelmessig kontakt og oppdatert journal. Trygghet og åpenhet hos deg som lege er et godt utgangspunkt for at pasienter gjennomfører livmorhalsprøven.

 

 • Ta initiativ til en samtale om livmorhalsprøve med aktuelle pasienter, selv om de oppsøker legekontoret av andre grunner.
   • For eksempel kan du spørre «når tok du sist livmorhalsprøve?»
 • Har pasienten utfordringer med å ta livmorhalsprøven ved GU? Da kan hun få en hjemmetest
 • Se gjennom sjekklisten på konvolutten sammen med pasienten
 • Merk prøven med pasientens navn og personnummer
 • Pasienten gjennomfører prøven selv på legekontoret, alternativt hjemme
 • Merket prøve med utflylt rekvisisjon sendes i returkonvolutt til Ahus
   • Elektronisk rekvisisjon kan kun benyttes for legekontor tilknyttet Ahus
 • Du mottar prøvesvar og formidler dette videre til pasienten uansett resultat
 • Ved påvist HPV: Pasienten bør ta en livmorhalsprøve ved GU, alternativt henvises til en annen lege eller til gynekolog med årsak til bruk av hjemmetest (traume/fysisk utfordring etc.)
 • Legetatt oppfølgingsprøve merkes i rekvisisjon med "oppfølging etter positiv HPV hjemmetest"
 • Hvis HPV ikke blir påvist: pasienten følger vanlig screeningløp med ny livmorhalsprøve om 5 år

Du kan få spørsmål om HPV hjemmetest fra pasienter på legekontoret. Husk å bruke våre nettsider og kontakt oss hvis noe er uklart.

 

 • Besvare spørsmål om hjemmetest og henvise til sjekkdeg.no / hpvhjemmetest.no
 • Påse at prøvepinnen og rekvisisjon er riktig merket 
 • Sende prøven i vedlagt returkonvolutt til Ahus, som analyserer alle HPV hjemmetester
 • Bestilling av hjemmetester gjøres på andvord.no/livmorhals

Pasienter som henvises til deg med positiv HPV hjemmetest, kan ha utfordringer med gynekologiske undersøkelser. Trygghet, ekstra tid og god informasjon hos deg som gynekolog er viktig for at pasientene skal føle seg ivaretatt.

Det er en test for HPV som analyseres på laboratoriet. Prøvepinnen ligner på en Q-tips som skal roteres i skjeden. Den trenger ikke å berøre livmorhalsen. En HPV-infeksjon finnes som oftest i skjeden, ikke bare på livmorhalsen. Prøven er derfor enkel å ta selv. Hjemmetest er et alternativ til pasienter som ikke ønsker GU, men livmorhalsprøve gjennom GU er fortsatt gullstandard. Studier viser at denne testen har tilnærmet samme sensitivitet for påvisning av HPV som en legetatt livmorhalsprøve.

Målgruppen er kvinner og andre med livmorhals over 25 år som ikke tar livmorhalsprøver grunnet fysiske, psykiske eller kulturelle utfordringer.

 

Dette kan for eksempel være kvinner som:

 • Har blitt utsatt for vold eller seksuelt traume
 • Har funksjonshemninger
 • Er omskåret
 • Har andre utfordringer med å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse (GU)

Vi anbefaler å spørre pasienter i screeningalder når de sist tok livmorhalsprøve, selv om de oppsøker legekontoret av andre årsaker. Det kan være vanskelig å fortelle fastlegen om sine utfordringer, og det er fint om du som fastlege tar initiativ til samtale om livmorhalsprøven. Benytt gjerne informasjonsmateriell på hpvhjemmetest.no eller kreftforeningen.no/brosjyrer.

Hjemmetest skal ikke erstatte den ordinære livmorhalsprøven. Den skal fungere som et alternativ for pasienter som ikke ønsker GU, men ordinær livmorhalsprøve er fortsatt å foretrekke. Da kan den samme prøven analyseres for celleforandringer i mikroskop, og legen kan gjøre en klinisk vurdering. Dette kan ikke gjøres ved hjemmetest.

Hjemmetesten kan analyseres for HPV, men ikke celleforandringer. Dersom HPV påvises, bør det derfor tas en livmorhalsprøve ved GU. Når prøvesvaret fra hjemmetest foreligger, bør fastlegen snakke med pasienten om hvilke alternativer som er best; å ta livmorhalsprøve hos fastlegen eller henvises til gynekolog.

Legetatt oppfølgingsprøve bør merkes i rekvisisjon som "oppfølging etter positiv HPV hjemmetest".

Algoritme for oppfølging etter hjemmetest finner du her. 

Sjekkliste for bruk:

 • Det er tid for pasientens neste livmorhalsprøve
 • Prøven tas utenom menstruasjon
 • Pasienten er ikke gravid
 • Pasienten har ikke født siste 3 måneder
 • Pasienten har ikke hatt en gynekologisk operasjon siste måned
 • Pasienten er ikke konisert eller under oppfølging etter unormale livmorhalsprøver
 • Pasienten har ingen symptomer som bør utredes:
  • uregelmessige blødninger
  • blødninger etter samleie
  • blodig eller illeluktende utflod
  • vedvarende underlivs- eller bekkensmerter

 

Ingen prøve er 100 % sikker. Ved symptomer som uregelmessige blødninger, blødninger etter samleie, blodig eller illeluktende utflod eller vedvarende smerter i underlivet bør pasienten alltid utredes utenfor screeningprogrammet.

Symptomer bør alltid utredes, uavhengig av pasientens tidligere prøvesvar og alder. Symptomer på celleforandringer eller livmorhalskreft kan være:

 • uregelmessige blødninger
 • blødninger etter samleie
 • blodig eller illeluktende utflod
 • vedvarende smerter i underlivet

Holdbarhet før prøvetaking står på utsiden av prøvekit.

Holdbarhet på prøvepinnen etter prøvetaking = 30 dager. Etter prøvetaking er det derfor viktig å sende prøven til Ahus snarest. Pasienter som tar prøven hjemme, bør levere prøven til legekontoret innen 24t etter prøvetaking. Prøven kan oppbevares i romtemperatur.

HPV hjemmetest bør deles ut som ledd i konsultasjon med takst 2ad. For e-konsultasjon benyttes 2ae.

Ved innsending av hjemmetest til analyse benyttes takst 701a.

Les mer på legeforeningen.no/normaltariffen.