Forskningsprosjekter relatert til Livmorhalsprogrammet

Her kan du finne en oversikt over relevante forskningsprosjekter tilknyttet Livmorhalsprogrammet.
Sist oppdatert:

Forskningsprosjekter Livmorhalsprogrammet er direkte involvert i

Prognostiske markører for differensiering av kvinner med høy og lav risiko for utvikling av livmorhalskreft

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sørlandet Sykehus Kristiansand, Stavanger universitetssjukehus, St. Olavs Hospital og Universitetet i Bergen. Forskningsgruppen kombinerer sin kunnskap om prognostiske markører for kreft med nye metoder for å finne markører som kan forutsi hvilke lette/grove celleforandringer som vil utvikle seg til kreft, og hvilke som vil gå tilbake av seg selv. Målet med studien er å kunne tilby en mer målrettet oppfølging og behandling av pasienter med celleforandringer, der kvinner med høy risiko for å få kreft vil få en raskere og mer målrettet behandling, mens de der celleforandringene vil gå tilbake av seg selv kan skånes for operasjon og de komplikasjonene den kan medføre.

Les mer om prosjektet her

 

VISMEG: Hvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte?

Prosjektet ledes av SINTEF i samarbeid med Kreftforeningen og Livmorhalsprogrammet. Hovedmålet i VISMEG er å utvikle digitale tjenester til kvinner som deltar i screening mot livmorhalskreft og helsepersonell som følger opp disse kvinnene. Tjenesten skal gi innsyn og veiledning knyttet til registerdata på en effektiv og pedagogisk måte. VISMEG tar utgangspunkt i Livmorhalprogrammet, men vil ha stor overføringsverdi til andre screeningprogram og helseregistre.

Les mer om prosjektet på SINTEF sine nettsider her

Andre relevante forskningsprosjekter i Kreftregisteret

Humant papillomavirus (HPV) er en svært utbredt virusgruppe som i ytterste konsekvens kan føre til kreft, blant annet i livmorhalsen.

Kreftregisteret er involvert i en rekke studier som skal øke kunnskapen om HPV i forhold til sykdomsutvikling, vaksinering og forbedring av screeningprogrammet.

Se en oversikt over forskningsprosjekter relatert til HPV, screening og vaksinering her