Dekningsgrad 2020

Dekningsgraden for Livmorhalsprogrammet 2020

Dekningsgrad 2020

Dekningsgraden falt for Livmorhalsprogrammets målgruppe 25-69 år fra 70,2% i 2019 til 69,1% i 2020.

Dekningsgrad_infografikk.jpg

Figur 1: Dekningsgrad for Livmorhalsprogrammet 2020 (for kvinner 25-69 år) sidestilt med WHO's målsetning om 80%.

Figur 2 viser 3,5 års dekningsgrad for norske kvinner fra Livmorhalsprogrammets start og fram til i dag. Innføring av HPV-screening med anbefalt screeningintervall på 5 år, skaper utfordringer ved beregning av dekningsgrad. Vær oppmerksom på at grunnet innføring av HPV-primærscreening, så er aldersgruppen 34 - 69 i Trøndelag, Rogaland og Hordaland tatt ut av statistikken fra 2019 og 2020.

dekningsgrad_2020.jpg

Figur 2: Dekningsgrad for norske kvinner fra Livmorhalsprogrammets oppstart og fram til i dag. Lyseblå linje 25-39 år, gul linje 40-54 år,
mørkeblå linje 55-69 år og rød linje 25-69 år. Datakilde: Folkeregisteret, cytologi-registeret, HPV-registeret