Årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet

Her finner du alle årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet. Årsrapportene gir en oversikt over blant annet antall livmorhalsprøver, dekningsgrad, oppfølging og behandling for celleforandringer.
Sist oppdatert: 22.06.2020

Den nyeste årsrapporten fra Livmorhalsprogrammet ble publisert våren 2020, og tar blant annet opp følgende aspekter:

  • Dekningsgrad i ulike aldersgrupper og ulike deler av landet
  • Innføring av HPV-test i primærscreeningen
  • Økt bevissthet rundt livmorhalskreft og interesse fra mediene, blant annet i forbindelse med #sjekkdeg-kampanjen
  • Sammenligninger med screeningprogrammer internasjonal