Nasjonale retningslinjer og rapporteringer

HPV-test i primærscreening, nytt fra 1.2.2015

Fra 1.2.2015 innføres HPV test i primærscreening i fylkene Nord- og Sør-Trøndelag.  Fra 1.4.2015 innføres HPV-test i primærscreening i fylkene Rogaland og Hordaland. HPV-test innføres gradvis ved at kvinner i de fire fylkene som er i aldergruppen 34-69 år og som er født på en partallsdag skal få sin screeningprøve testet for HPV
Les mer

HPV-test i sekundærscreening, nytt fra 1.7.2014.

Fra 1.7.2014 innføres HPV test i sekundærscreening som reflekstest. Celleprøver med ASC-US eller LSIL resultat, testes for HPV i det samme prøvematrialet.
Les mer

Krav til HPV-tester som gir takstrefusjon.

Et nytt regulatorisk system for HPV-testing i sekundærscreening ble innført 1.1.2012. Her reguleres det blant annet hvilke krav som stilles til HPV-testene som skal brukes i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet).
Les mer

Premaligne tilstander i cervix uteri

Nytt meldeskjema til bruk ved utredning og eller behandling av premaligne tilstander i cervix uteri (CIN-skjema) fra 1. april 2013.
Les mer