Nasjonale retningslinjer

På denne siden kan du lese mer om metodene vi bruker i det norske Livmorhalsprogrammet, og retningslinjer for disse.

Screening med cytologi

Screening med HPV

1. Screening med cytologi

Ved normal cytologi får kvinnen ny påminnelse om å ta livmorhalsprøve etter om lag tre år.

Dersom væskebaserte prøver krever kontroll eller videre oppfølging;
Se flytskjema for oppfølging av cytologi

Dersom konvensjonell cytologi benyttes, følg samme flytskjema som for oppfølging av væskebasert prøve fra "HPV2 positiv eller ukjent".

Dersom HPV-test i sekundærscreening benyttes, har Helsedirektoratet stilt krav i forbindelse med hvilke tester som gir takstrefusjon.

En egen faggruppe i Helsedirektoratet gjør to ganger i året en vurdering av hvilke tester som oppfyller kvalitetskravene for å kunne benyttes i sekundærscreening med HPV.

Krav til HPV-tester som gir takstrefusjon

2. Screening med HPV-test

HPV-test er innført som primærscreening i fylkene Rogaland, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag.

HPV-test innføres gradvis, ved at kvinner i de fire fylkene som er i aldergruppen 34-69 år og som er født på en partallsdag får sin screeningprøve testet for HPV.

Les mer om HPV primærscreening her