Cytologi i primærscreening

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet høsten 2017 en ny screeningstrategi for livmorhalskreft i Norge. I perioden fra 2019 til og med 2021 skal cytologi erstattes med HPV-test som primær screeningtest for alle kvinner mellom 34 og 69 år. Kvinner mellom 25 og 33 år skal fortsatt screenes med cytologi, og skal ta prøve hvert tredje år. Uavhengig av analysemetode skal prøven tas på samme måte ved gynekologisk undersøkelse.

Screening med cytologi

Ved normal cytologi får kvinnen ny påminnelse om å ta livmorhalsprøve etter om lag tre år.

Dersom væskebaserte prøver krever kontroll eller videre oppfølging;
Se flytskjema for oppfølging av cytologi

Dersom konvensjonell cytologi benyttes, følg samme flytskjema som for oppfølging av væskebasert prøve fra "HPV2 positiv eller ukjent".

Dersom HPV-test i sekundærscreening benyttes, har Helsedirektoratet stilt krav i forbindelse med hvilke tester som gir takstrefusjon.

En egen faggruppe i Helsedirektoratet gjør to ganger i året en vurdering av hvilke tester som oppfyller kvalitetskravene for å kunne benyttes i sekundærscreening med HPV.

Krav til HPV-tester som kan brukes i sekundærscreening

Oppdatert 9.2.2018