Kvalitetssikring, evaluering, forskning og Kvalitetsmanual

En effektiv masseundersøkelse krever kontinuerlig kvalitetssikring av screeningprosessen, fra dekningsgrad, kvaliteten av screeningtester og videre utredninger, til oppfølging og behandling

Kvalitetssikring, evaluering og forskning

Kreftregisterets screeningdatabaser er nødvendige for selve driften av programmet, men også i aller høyeste grad for kvalitetssikring og for evaluering av effekt i forhold til kostnader og ulemper. Vårt mål er et screeningprogram med en så høy kvalitet som mulig. Forandringer i organisering av screeningtilbudet, retningslinjer og testteknologi, og også forandringer i risikofaktorer for livmorhalskreft i befolkingen, kan påvirke effekten av programmet og forutsetter en kontinuerlig oversikt. Evaluering gir også grunnlag til en rasjonell utvikling og forbedring av programmet.

Les mer

Kvalitetsmanual for helsepersonell

Kvalitetsmanualen ble første gang gitt ut i 2005. Rådgivningsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har i sitt mandat i oppgave å oppdatere kvalitetsmanualen hvert femte år. 

Les mer