Kvalitetssikring, evaluering og forskning

En effektiv masseundersøkelse krever kontinuerlig kvalitetssikring av screeningprosessen, fra dekningsgrad, kvaliteten av screeningtester og videre utredninger, til oppfølging og behandling.

Kreftregisterets screeningdatabaser er nødvendige for selve driften av programmet, men også i aller høyeste grad for kvalitetssikring og for evaluering av effekt i forhold til kostnader og ulemper. Vårt mål er et screeningprogram med en så høy kvalitet som mulig. Forandringer i organisering av screeningtilbudet, retningslinjer og testteknologi, og også forandringer i risikofaktorer for livmorhalskreft i befolkingen, kan påvirke effekten av programmet og forutsetter en kontinuerlig oversikt. Evaluering gir også grunnlag til en rasjonell utvikling og forbedring av programmet.


Hovedområder for evaluering og forskning:

  • Utvikling av kvalitetssikring og evalueringsmetoder
  • Tiltak for å bedre dekningsgraden i målgruppen til masseundersøkelsen
  • Utvikle mer effektive retningslinjer for screening og oppfølging av positive prøver
  • Evaluere effekten av ny teknologi innen screening og forebygging

Kreftregisteret arbeider med disse problemstillingene i samarbeid med norske kliniske miljøer, helsemyndigheter, og internasjonale forskere og organisasjoner.