Formål med laboratoriemappen

Laboratoriemappen inneholder definisjoner, algoritmer og prosedyrer som inngår i implementering av HPV-test i primærscreening. Formålet med mappen er å sørge for at laboratoriene har en lik og felles forståelse av de ulike begrepene og prosedyrene for å sikre at prøver blir behandlet på samme måte ved de ulike laboratoriene.

Dette er viktig for slik at kvinnene får lik oppfølging ved de ulike sykehusene, for å opprettholde god og lik kvalitet, og er også avgjørende for at evalueringen av implementeringen skal bli så god som mulig.  

Laboratoriemappen er utarbeidet av de tre laboratoriene som var med ved oppstart av implementeringen, St.Olav Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus og Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus. I tillegg har Referanselaboratoriet på Akerhus Universitetssykehus og Kreftregisteret bidratt.