Vedlegg til Laboratoriemappen

Her finner du dokumenter som kan lastes ned.
Vedlegg 1: Liste over krav før deltakelse i Implementeringen fra 2016

Vedlegg 2: Rapport fra Gruppe II

Vedlegg 3: Rapport fra Gruppe Fremtid

Vedlegg 4: Oppdrag fra Helsedirektoratet

Vedlegg 5: Rapport om implementeringens forberedende år

Vedlegg 6: Informasjonsmateriell angående implementering av HPV-test i primærscreening

Vedlegg 7: Avtaleinformasjon og rammeavtale fra HINAS

Vedlegg 8: Operatørmanual HPV-test

Vedlegg 9: Spesifikasjoner for elektronisk overføringer