Laboratoriemappe

Formål med laboratoriemappen

Laboratoriemappen inneholder definisjoner, algoritmer og prosedyrer som inngår i implementering av HPV-test i primærscreening. Formålet med mappen er å sørge for at laboratoriene har en lik og felles forståelse av de ulike begrepene og prosedyrene for å sikre at prøver blir behandlet på samme måte ved de ulike laboratoriene.

Informasjon om implementeringen - HPV-test i primærscreening

Her finner du en oversikt over hvordan implementeringen av HPV-testing foregår i primærscreeningen.

Felles prosedyrer

For å sikre at alle laboratoriene involvert i implementeringen følger samme prosedyrer, er det utarbeidet felles, standardiserte prosedyrer. Laboratoriene må følge disse prosedyrene, og ved forslag til forbedringer eller endringer må dette meldes til Kreftregisteret som videreformidler oppdaterte prosedyrer til alle involverte laboratorier.

Vedlegg til Laboratoriemappen

Her finner du dokumenter som kan lastes ned.