HPV i primærscreening

Nasjonale retningslinjer og rapporteringer

Elektronisk innrapportering

Spesifikasjon overføring av cytologi-, histologi- og HPV-data

Laboratoriemappe

Her finner du en oversikt over hvordan implementeringen av HPV-testing foregår i primærscreeningen, samt alle aktuelle definisjoner, algoritmer og prosedyrer i forbindelse med HPV-test i primærscreening.

Gå til Laboratoriemappen her

Historikk: HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft

En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet har utredet muligheten for en overgang fra cytologibasert screening til HPV basert screening.

Gruppens arbeid resulterte i rapporten HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft Kontrollert implementering og evaluering av forbedret helsetjeneste, november 2013.

01.02.2014 ble oppgaven med å prøve ut HPV-test i primærscreening i fire fylker overført til Kreftregisteret.

HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft, se
publikasjoner og rapporter