HPV i primærscreening

En ny primær screeningtest innføres i Livmorhalsprogrammet. Cytologisk vurdering av livmorhalsprøven blir erstattet med testing for høyrisiko humant papillomavirus (HPV). Prøven tas på samme måte som tradisjonell cytologi, men den videre analysen og oppfølgingen er annerledes.

Sist oppdatert 12.03.2018

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet høsten 2017 en ny screeningstrategi for livmorhalskreft i Norge. Denne beslutningen er tatt basert på resultater fra internasjonale studier og erfaringer fra et pilotprosjekt som er pågående i fire prøvefylker (Rogaland, Hordaland, og Sør- og Nord-Trøndelag).

I perioden fra 2019 til og med 2021 skal HPV-test erstatte cytologi som primær screeningtest for alle kvinner mellom 34 og 69 år.

Testen skal gjennomføres hvert femte år istedenfor hvert tredje år som er anbefalt tidsintervall for cytologi-basert screening.

Endringen vil skje gradvis for å sikre at kvaliteten på Livmorhalsprogrammet opprettholdes i løpet av implementeringen, og at gynekologer og patologer har kapasitet til å håndtere den forventete økningen i antall kvinner som trenger oppfølging ved innføring av primær HPV-test. 

Krav til HPV-tester som kan brukes i primærscreening

Algoritme for HPV-test og cytologi i primærscreening

Denne algoritmen viser en oversikt over oppfølging ved ulike prøvesvar for både cytologi og HPV-test i primærscreening. Algoritmen er under revisjon og vil bli oppdatert sommer 2018. 

Klikk på bildet for å forstørre det.

 

 

Laboratorimappe

Laboratoriemappen inneholder definisjoner, algoritmer og prosedyrer som inngår i implementering av HPV-test i primærscreening. Formålet med mappen er å sørge for at laboratoriene har en lik og felles forståelse av de ulike begrepene og prosedyrene for å sikre at prøver blir behandlet på samme måte ved de ulike laboratoriene. Laboratoriemappen vil oppdateres og revideres i løpet av 2018. 

Laboratoriemappe

 

Slik overfører du elektronisk til Kreftregisteret

Kreftregisteret har en teknisk spesifikasjon som beskriver hvordan prøvesvar skal rapporteres inn.

Detaljer for innsending til Livmorhalsprogrammet finner du i kapittel 3.1.1.1

Last ned den tekniske spesifikasjonen her

Historikk: 
HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft

01.02.2014 ble oppgaven med å prøve ut HPV-test i primærscreening i fire fylker overført til Kreftregisteret.

I forkant av dette utredet en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet på vegne av Styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet muligheten for en overgang fra cytologibasert screening til HPV-basert screening.

Gruppens arbeid resulterte i rapporten HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft Kontrollert implementering og evaluering av forbedret helsetjeneste, november 2013.

Behovet for framtidige laboratorietjenester er også utredet av en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet på vegne av Styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet.

Arbeidsgruppen la fram følgende rapport i 2013:

Fremtidig organisering av laboratoriene, Gruppe Fremtid