HPV i primærscreening

Innføringen av HPV-test i primærscreening er i gang i Norge. Prøven tas på samme måte som tradisjonell cytologi, men den videre analysen og oppfølgingen er annerledes.

Her finner du en oversikt over hvordan implementeringen av HPV-testing foregår i primærscreeningen, samt alle aktuelle definisjoner, algoritmer og prosedyrer i forbindelse med HPV-test i primærscreening.

Laboratoriemappe

Algoritme for HPV-test og cytologi i primærscreening

Denne algoritmen viser en oversikt over oppfølging ved ulike prøvesvar for både cytologi og HPV-test i primærscreening.

Klikk på bildet for å forstørre det.

 

 

 

Slik overfører du elektronisk til Kreftregisteret

Kreftregisteret har en teknisk spesifikasjon som beskriver hvordan prøvesvar skal rapporteres inn.

Detaljer for innsending til Livmorhalsprogrammet finner du i kapittel 3.1.1.1

Last ned den tekniske spesifikasjonen her

Historikk: 
HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft

01.02.2014 ble oppgaven med å prøve ut HPV-test i primærscreening i fire fylker overført til Kreftregisteret.

I forkant av dette utredet en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet på vegne av Styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet muligheten for en overgang fra cytologibasert screening til HPV-basert screening.

Gruppens arbeid resulterte i rapporten HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft Kontrollert implementering og evaluering av forbedret helsetjeneste, november 2013.

Behovet for framtidige laboratorietjenester er også utredet av en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet på vegne av Styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet.

Arbeidsgruppen la fram følgende rapport i 2013:

Fremtidig organisering av laboratoriene, Gruppe Fremtid