Medlemmer 2019

Norsk forening for epidemiologi
Forsker Signe Opdahl

Bioingeniørfaglig institutt
Bioingeniør Anna Wittersø

Bioingeniørutdanningen,
videreutdanningen i cytologi 
Bioingeniør Ranja Christiansen   

Norsk Forening for Klinisk Cytologi
patolog Pavla Sustova  

Norsk Gynekologisk Forening
Spesialist i gynekologi Ane Cecilie Munk

Norsk forening for allmennmedisin
Fastlege Kari Løvendahl Mogstad

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
Overlege Didrik Frimann Vestrheim  

Nasjonalt referanselaboratorium for HPV
Leder Irene Kraus Christiansen 

Den Norske Patologforening
Overlege Katrine Høeg Liland  

Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi
Overlege Gunn Fallås Dahl

Frittstående medlem
Seniorforsker Christine M. Jonassen Leder fra 1.1.2018

Kreftforeningen
Spesialrådgiver Lill Thorsen

Norsk Forening for molekylærpatologi

Seksjonsleder Emilius Adrianus Maria Janssen