Medlemmer 2017

Norsk forening for epidemiologi
Professor Dr. med Siri Forsmo   

Bioingeniørfaglig institutt
Bioingeniør Anne Fosaas

Bioingeniørutdanningen, videreutdanningen i cytologi
Seksjonsleder Maj Liv Eide   

Norsk Forening for Klinisk Cytologi
Seksjons overlege Jannicke Berland  

Norsk Gynekologisk Forening
Spesialist i gynekologi Ane Cecilie Munk

Norsk forening for allmennmedisin
Fastlege Kari Løvendahl Mogstad

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
Overlege Didrik Frimann Vestrheim  

Nasjonalt referanselaboratorium for HPV
Leder Irene Kraus Christiansen 

Den Norske Patologforening
Avd. sjef/avd. overlege Ying Chen  

Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi
Overlege Rita Steen 

Frittstående medlem
Seniorforsker Christine M. Jonassen 

Kreftforeningen

Spesialrådgiver Lill Thorsen