Medlemmer 2021

Medlemmer i Faglig Rådgivningsgruppe for Livmorhalsprogrammet.
Sist oppdatert: 12.04.2016

Oppdatert: 17.03.2022

Norsk forening for epidemiologi
Forsker Signe Opdahl

Bioingeniørfaglig institutt
Bioingeniør Pia Moltu

Bioingeniørutdanningen,
videreutdanningen i klinisk cytologi 
Bioingeniør Ranja Christiansen   

Norsk Forening for Klinisk Cytologi
Overlege patologi Khalid Al-Shibli

Norsk Gynekologisk Forening
Spesialist i gynekologi Ane Cecilie Munk

Norsk forening for allmennmedisin
Fastlege Kari Løvendahl Mogstad

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
Overlege Hans-Johnny Schjeldrup Nilsen 

Nasjonalt referanselaboratorium for HPV
Leder Irene Kraus Christiansen 

Den Norske Patologforening
Overlege Agnes Kathrine Lie  

Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi
Overlege Gunn Fallås Dahl

Frittstående medlem
Avdelingsdirektør Christine M. Jonassen Leder fra 1.1.2018

Kreftforeningen
Leder Tidlig oppdagelse Mona Stensrud

Norsk Forening for molekylærpatologi

Seksjonsleder Emilius Adrianus Maria Janssen