Medlemmer 2023

Medlemmer i Faglig Rådgivningsgruppe for Livmorhalsprogrammet.
Sist oppdatert:

Sekretariat

Kreftregisteret

Ameli Tropé, Leder Livmorhalsprogrammet

Birgit Engesæter, Sekretariat

Kjersti Marie Lyche, Sekretariat

Medlemmer

NTNU

Signe Opdahl, Epidemiolog

Kreftforeningen

Mona Stensrud, Spesialrådgiver

Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

Christina Stangeland Fredheim, Fastlege

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Øystein Grundvåg-Pedersen, Gynekologisk onkolog

Oslo Universitetssykehus HF

Gunn Fallås Dahl, Gynekologisk onkolog

Agnes Kathrine Lie, Histopatolog

Helse Stavanger HF

Johanne Holm Toft, Gynekolog

Emilius Adrianus Maria Janssen, Molekylærbiolog

Nordlandssykehuset HF

Khalid al-Shibli, Cytopatolog

St. Olavs Hospital HF

Hans-Johnny Scheldrup Nilsen, Mikrobiolog med

Helse Bergen HF

Ranja Christiansen, Bioingeniør

Akershus universitetssykehus

Kristiane Søreng, Leder for Nasjonalt referanselaboratorium for HPV

Sørlandet sykehus

Ane Cecilie Munk, Kolposkopist

FHI

Christine M. Jonassen, Leder for Rådgivningsgruppen og virolog med kompetanse innen HPV