HPV

Revidert november 2017           Publisert 16.11.2017

8.5 HPV-testing

HPV-testing ble innført i triage i juli 2005. Det benyttes/har vært benyttet 10 forskjellige HPV-tester i Norge.  De laboratorier som typebestemmer HPV angir også dette.

Ifølge spesifikasjon utarbeidet ved Kreftregisteret har hver enkelt testtype et unikt nummer. Ved innføring av nye tester vil nye numre inkluderes se her.

HPV testtyper. Tester i bruk pr. januar 2018 er merket med *

Nummer:        Test type:

01                    HCII

02                    HCIII

03                    PreTect HPV-Proofer

04                    Amplicor

05*                  PCR-primer

06*                  Rt PCR

07                    Ventana

08*                  ISH og andre

09                    PAP 13

10                    PAPtype13 realtime

11*                  Cobas 4800*

12*                  Abbot

13                   BD Onclarity HPV Assay

 

Krav til HPV-tester som gir refusjon og hvilke tester dette gjelder, SE HER

Testresultat

KodeTekst:

0          Negativ

1          Positiv

9          Uegnet

Det kan foreløpig angis inntil åtte HPV-genotyper.

TABELL MED NORPAT-KODER FOR RAPPORTERING AV HPV-TESTING MED GENOTYPER OG ENDRINGER:

HPV rapporteres som E334xx.

E3340A= humant papillomavirus. Erstatter E33450.   

E3340B= humant papillomavirus ikke påvist. Erstatter E00040

M0901H= uegnet for høyrisiko humant papillomavirus    

F.eks. for Cobas:

E33416= humant papillomavirus type 16

E33418= humant papillomavirus type 18

E3340C=humant papillomavirus, høygradig, non-16, non-18

Tabell over HPV-typer

 

8.6 Referanser

1: cytopathology.org

2: SNOMED, kodeverk for patologiavdelinger

3: The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology, 3.edition, 2014

4:  WHO classification Tumours of Female Reproductive Organs, IARC 2014.

5: The Lower Anogenital Squamous terminology Standardization, LAST.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22742517

Til toppen