HPV

Revidert februar 2024

Revidert av: Hans-Johnny Schjelderup Nilsen og Khalid Al-Shibli

Cytologi Histologi

8.5 HPV-testing 

HPV-testing ble innført i triage i juli 2005. Det benyttes/har vært benyttet 10 forskjellige HPV-tester i Norge.  De laboratorier som typebestemmer HPV angir også dette. 

Ifølge spesifikasjon utarbeidet ved Kreftregisteret har hver enkelt testtype et unikt nummer. Ved innføring av nye tester vil nye numre inkluderes se her. 

HPV testtyper. Tester i bruk pr. juni 2023 er merket med * 

Nummer:        Test type: 

01                    HCII 

02                    HCIII 

03                    PreTect HPV-Proofer 

04                    Amplicor 

05*                 PCR-primer 

06*                 Rt PCR 

07                    Ventana 

08*                 ISH og andre 

09                    PAP 13 

10                    PAPtype13 realtime 

11*                 Cobas 4800* 

12*            Abbot m2000 HPV realTime High Risk HPV test 

13*            BD Onclarity HPV Assay 

14*            Inno Lipa 

16*            Abbott Alinity             

17*            Cobas 6800 

Krav til HPV-tester som gir refusjon og hvilke tester dette gjelder, SE HER 

Testresultat 

Kode:  Tekst: 

0          Negativ 

1          Positiv 

9          Uegnet 

Det kan foreløpig angis inntil åtte HPV-genotyper. 

TABELL MED NORPAT-KODER FOR RAPPORTERING AV HPV-TESTING MED GENOTYPER OG ENDRINGER: 

OBS! Alle livmorhalsprøvesvar må påføres minst én prosedyrekode. 

HPV rapporteres som E334xx. 

E3340A= humant papillomavirus. Erstatter E33450.    

E3340B= humant papillomavirus ikke påvist. Erstatter E00040 

M0901H= uegnet for høyrisiko humant papillomavirus     

F.eks. for Cobas: 

E33416= humant papillomavirus type 16 

E33418= humant papillomavirus type 18 

E3340C=humant papillomavirus, høygradig, non-16, non-18 

Tabell over HPV-typer 

M0901H 

uegnet test for high risk HPV 

E33400 

papillomavirus 

E33406 

humant papillomavirus type 6 

E3340A 

humant papillomavirus 

E3340B 

humant papillomavirus ikke påvist 

E3340C 

humant papillomavirus, andre høyrisiko, ikke 16, ikke 18 

E3340D 

humant papillomavirus type 33 eller 58 

E3340E 

humant papillomavirus type 35, 39 eller 68 

E3340F 

humant papillomavirus type 56, 59 eller 66 

E3340G 

humant papillomavirus type 31, 33, 52 eller 58 

E3340H 

humant papillomavirus type 35, 39, 51, 56, 59, 66 eller 68 

E3340X 

humant papillomavirus, ukjent type 

E33411 

humant papillomavirus type 11 

E33416 

humant papillomavirus type 16 

E33418 

humant papillomavirus type 18 

E33426 

humant papillomavirus type 26 

E33431 

humant papillomavirus type 31 

E33433 

humant papillomavirus type 33 

E33435 

humant papillomavirus type 35 

E33439 

humant papillomavirus type 39 

E33440 

humant papillomavirus type 40 

E33442 

humant papillomavirus type 42 

E33443 

humant papillomavirus type 43 

E33444 

humant papillomavirus type 44 

E33445 

humant papillomavirus type 45 

E33451 

humant papillomavirus type 51 

E33452 

humant papillomavirus type 52 

E33453 

humant papillomavirus type 53 

E33454 

humant papillomavirus type 54 

E33456 

humant papillomavirus type 56 

E33458 

humant papillomavirus type 58 

E33459 

humant papillomavirus type 59 

E33461 

humant papillomavirus type 61 

E33462 

humant papillomavirus type 62 

E33466 

humant papillomavirus type 66 

E33467 

humant papillomavirus type 67 

E33468 

humant papillomavirus type 68 

E33470 

humant papillomavirus type 70 

E33471 

humant papillomavirus type 71 

E33472 

humant papillomavirus type 72 

E33473 

humant papillomavirus type 73 

E33481 

humant papillomavirus type 81 

E33482 

humant papillomavirus type 82 

E33483 

humant papillomavirus type 83 

E33484 

humant papillomavirus type 84 

E33485 

humant papillomavirus type 85 

E33489 

humant papillomavirus type 89 

 

8.6 Referanser 

1: cytopathology.org 

2: SNOMED, kodeverk for patologiavdelinger 

3: Patologikodeverk (NORPAT og APAT) 

4: The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology, 3.edition, 2014 

5:  Female Genital Tumours WHO Classification of Tumours, 5th Edition, Volume 4 

6: Darragh TM, Colgan TJ, Cox JT, et al. The Lower Anogenital Squamous Terminology Standardization Project for HPV-Associated Lesions: background and consensus recommendations from the College of American Pathologists and the American Society for Colposcopy and Cervical Pathology [published correction appears in Arch Pathol Lab Med. 2013 Jun;137(6):738]. Arch Pathol Lab Med. 2012;136(10):1266-1297. doi:10.5858/arpa.LGT200570