Frasekoder

Standardfraser som kan benyttes ved tilbakemelding fra laboratoriet til prøvetaker. Kodene som brukes av laboratoriene varierer avhengig av dataprogram som benyttes.

Standardfraser

Koder

Sympathy

Unilabs

Oppfølging etter retningslinjer i Livmorhalsprogrammet:

Neste screeningprøve anbefales om 3 år, ifølge retningslinjene for primær cytologi-screening i Livmorhalsprogrammet, forutsatt at kliniske funn ikke tilsier annet.

BC36

800350

Ny livmorhalsprøve til cytologisk vurdering anbefales innen 1-3 måneder ifølge retningslinjene i Livmorhalsprogrammet.

BC1

800351

Ny livmorhalsprøve til HPV-test anbefales innen 1-3 måneder ifølge retningslinjene i Livmorhalsprogrammet.           

 

 

Ny livmorhalsprøve til HPV-test anbefales om 12 måneder, ifølge retningslinjene i Livmorhalsprogrammet, forutsatt at kliniske funn ikke tilsier annet.

BH12

8003545

Ny livmorhalsprøve til HPV-test anbefales om 24 måneder, ifølge retningslinjene i Livmorhalsprogrammet, forutsatt at kliniske funn ikke tilsier annet.

BH24

800355

Neste screeningprøve anbefales om 5 år, ifølge retningslinjene for primær HPV-screening i Livmorhalsprogrammet, forutsatt at kliniske funn ikke tilsier annet.

BH60

800361

Da dette er den andre uegnete cytologiske vurderingen av livmorhalsprøven, er det utført HPV-test som risikostratifisering. Negativ test indikerer lav risiko for høygradige celleforandringer i cervix. Ny livmorhalsprøve om 3 år dersom ikke kliniske funn tilsier noe annet.

BC36

800362

Oppfølging med kolposkopi og biopsi i følge retningslinjene i Livmorhalsprogrammet.

BB3

800356

Oppfølging etter retningslinjer i «Veileder for gynekologisk onkologi»:

Ny livmorhalsprøve til HPV-test og cytologisk vurdering anbefales om 6 måneder ifølge retningslinjene i Veileder i gynekologisk onkologi.

BCH6

800357

Ny livmorhalsprøve til HPV-test og cytologisk vurdering anbefales om 3 år ifølge retningslinjene i Veileder i gynekologisk onkologi.

BCH36

800358

Oppfølging etter gjeldende retningslinjer for konisering anbefales.

 

800359

Oppfølging avgjøres av rekvirent:

Med bakgrunn i tidligere prøvesvar og nåværende funn, bør videre oppfølging avgjøres av rekvirent.

 

800360

Oppfølging av kvinner utenfor screeningalder:

Ny livmorhalsprøve til cytologisk vurdering anbefales om 6 måneder.

BC6

800352

Ny livmorhalsprøve til cytologisk vurdering anbefales om 12 måneder.

BC12

800353