8. Klassifikasjon cytologi, histologi og HPV-tester

Utarbeidet av:
Ying Chen, Oslo universitetssykehus
Jannicke Berland, Stavanger universitetssykehus

Revidert november 2018           Publisert 15.11.2017

 

Cytologi

En felles klassifikasjon tilnærmet lik det amerikanske Bethesda systemet (TBS) ble innført 1.1.2005. 

Histologi

WHO anbefaler at LAST-terminologien brukes for plateepiteldysplasi i cervix og andre nedre urogenitale lokalisasjoner hos både kvinner og menn (The Lower Anogenital Squamous Terminology Standardization), ettersom etiologien er felles (høyrisiko HPV). En todeling i lavgradige og høygradige intraepiteliale plateepitellesjoner anbefales, som representerer hhv infeksjon og transformerte lesjoner, som ubehandlet har signifikant risiko for kreftutvikling. 

HPV

HPV-testing ble innført i triage i juli 2005. Det benyttes/har vært benyttet 10 forskjellige HPV-tester i Norge.  De laboratorier som typebestemmer HPV angir også dette.

 

Frasekoder

Standardfraser som kan benyttes ved tilbakemelding fra laboratoriet til prøvetaker. Kodene som brukes av laboratoriene varierer avhengig av dataprogram som benyttes.