8. Klassifikasjon cytologi, histologi og HPV-tester

Revidert november 2018           Publisert 15.11.2017

 

Cytologi

En felles klassifikasjon tilnærmet lik det amerikanske Bethesda systemet (TBS) ble innført 1.1.2005. 

Histologi

WHO anbefaler at LAST-terminologien brukes for plateepiteldysplasi i cervix og andre nedre urogenitale lokalisasjoner hos både kvinner og menn (The Lower Anogenital Squamous Terminology Standardization), ettersom etiologien er felles (høyrisiko HPV). En todeling i lavgradige og høygradige intraepiteliale plateepitellesjoner anbefales, som representerer hhv infeksjon og transformerte lesjoner, som ubehandlet har signifikant risiko for kreftutvikling. 

HPV

HPV-testing ble innført i triage i juli 2005. Det benyttes/har vært benyttet 10 forskjellige HPV-tester i Norge.  De laboratorier som typebestemmer HPV angir også dette.

 

Frasekoder

Standardfraser som kan benyttes ved tilbakemelding fra laboratoriet til prøvetaker. Kodene som brukes av laboratoriene varierer avhengig av dataprogram som benyttes.