8. Klassifikasjon cytologi, histologi og HPV-tester

Utarbeidet av:
Ying Chen, Oslo universitetssykehus
Jannicke Berland, Stavanger universitetssykehus

Revidert: juni 2023

Revidert av: Livmorhalsprogrammet

 

Cytologi

En felles klassifikasjon tilnærmet lik det amerikanske Bethesda systemet (TBS) ble innført 1.1.2005. 

Histologi

WHO anbefaler at LAST-terminologien brukes for plateepiteldysplasi i cervix og andre nedre urogenitale lokalisasjoner hos både kvinner og menn (The Lower Anogenital Squamous Terminology Standardization), ettersom etiologien er felles (høyrisiko HPV). En todeling i lavgradige og høygradige intraepiteliale plateepitellesjoner anbefales, som representerer hhv infeksjon og transformerte lesjoner, som ubehandlet har signifikant risiko for kreftutvikling. 

HPV

HPV-test ble innført som primær screeningmetode, 1. juli 2023, for alle kvinner som inviteres til å delta i Livmorhalsprogrammet (25-69 år).

Frasekoder

Standardfraser som kan benyttes ved tilbakemelding fra laboratoriet til prøvetaker. Kodene som brukes av laboratoriene varierer avhengig av dataprogram som benyttes. (Under oppdatering)