Kvalitetsmanualen

Kvalitetsmanualen er beregnet på helsepersonell. Den tar for seg prosedyrene som skal følges i Livmorhalsprogrammet, og den skal bidra til at kvaliteten på arbeidet til samtlige aktører i programmet holdes på et høyt nivå.
Sist oppdatert:

Kvalitetsmanualen ble første gang gitt ut i 2005. Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet har ansvar for å oppdatere Kvalitetsmanualen.

Ved ønske om tilgang til tidligere versjoner og ved øvrige spørsmål, kontakt Livmorhalsprogrammet på:

livmorhals@kreftregisteret.no

Nytt:

Kapittel 4, 6, 7 og 8 er oppdaterte (februar 2024).

Merk spesielt endring i følgende kapitler:

Kapittel 6.8

Oppdatert del om prøvesvartider, se kapittel 6

Kapitler

(klikk på tittel for å gå direkte til kapitlet)

  1. Livmorhalsprogrammet - organisering, resultatregistrering, kvalitetssikring og oppfølging av programmets målsetting
  2. Livmorhalskreft og Humant papillomavirus (HPV); årsak, forekomst, dødelighet, etologi, tester og vaksine
  3. Veiledning for prøvetaking og forsendelse av cytologiske prøver fra livmorhalsen
  4. Informasjonsmateriell
  5. Laboratorieprosedyrer
  6. Diagnostiske prosedyrer
  7. Kompetansekrav til patologiavdelinger, patologer og bioingeniører i Livmorhalsprogrammet
  8. Klassifikasjon
  9. Nasjonale retningslinjer, oppfølgingsalgoritmer
  10. Kvalitetssikring og monitorering