Kvalitetsmanual

Kvalitetsmanualen er beregnet på helsepersonell. Den tar for seg prosedyrene som skal følges i Livmorhalsprogrammet, og den skal bidra til at kvaliteten på arbeidet til samtlige aktører i programmet holdes på et høyt nivå.

Kvalitetsmanualen ble første gang gitt ut i 2005. Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet har ansvar for å oppdatere Kvalitetsmanualen.

Ved ønske om tilgang til tidligere versjoner og ved øvrige spørsmål, kontakt Livmorhalsprogrammet på:

livmorhals@kreftregisteret.no

Nytt:

Alle kapitlene er gjennomgått og oppdaterte, pga. overgang til HPV-primærscreening for alle aldersgrupper, av Livmorhalsprogrammet per 30. juni. Merk spesielt endring i følgende kapitler:

Kapittel 5.3

"Kvinner over 69 år

Kvinner som er eldre enn 69 år, skal testes primært for HPV, dersom ikke annet er spesifisert på rekvisisjonen. Oppfølging avgjøres av rekvirent, da prøven ikke er en screeningprøve."

Kapittel 6.6

"Ved HPV16 positive livmorhalsprøver, der det skal gjøres reflekstest cytologi, skal prøven vurderes av to screenere, som en ekstra kvalitetssikring av prøvesvaret."

Kapittel 6.8

Oppdatert del om prøvesvartider, se kapittel 6

Kapitler

(klikk på tittel for å gå direkte til kapitlet)

  1. Livmorhalsprogrammet - organisering, resultatregistrering, kvalitetssikring og oppfølging av programmets målsetting
  2. Livmorhalskreft og Humant papillomavirus (HPV); årsak, forekomst, dødelighet, etologi, tester og vaksine
  3. Veiledning for prøvetaking og forsendelse av cytologiske prøver fra livmorhalsen
  4. Informasjonsmateriell
  5. Laboratorieprosedyrer
  6. Diagnostiske prosedyrer
  7. Kompetansekrav til patologiavdelinger, patologer og bioingeniører i Livmorhalsprogrammet
  8. Klassifikasjon
  9. Nasjonale retningslinjer, oppfølgingsalgoritmer
  10. Kvalitetssikring og monitorering