Kvalitetsmanual


Kvalitetsmanual for Livmorhalsprogrammet

Kvalitetsmanualen er beregnet på helsepersonell. Den tar for seg prosedyrene som skal følges i Livmorhalsprogrammet, og den skal bidra til at kvaliteten på arbeidet til samtlige aktører i programmet holdes på et høyt nivå. 

Kvalitetsmanualen ble første gang gitt ut i 2005. Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet har ansvar for å oppdatere Kvalitetsmanualen.

Ved ønske om tilgang til tidligere versjoner og ved øvrige spørsmål, kontakt Livmorhalsprogrammet på:

livmorhals@kreftregisteret.no

Tidligere versjoner (fram til 2014) finnes her

Nytt:

Alle kapitlene er gjennomgått og oppdaterte av faglig rådgivningsgruppe for Livmorhalsprogrammet i november 2022. Det er lagt til et nytt kapittel: kapittel 10 "Kvalitetssikring og monitorering".

Kapitler

(klikk på tittel for å gå direkte til kapitlet)

  1. Livmorhalsprogrammet - organisering, resultatregistrering, kvalitetssikring og oppfølging av programmets målsetting
  2. Livmorhalskreft og Humant papillomavirus (HPV); årsak, forekomst, dødelighet, etologi, tester og vaksine
  3. Veiledning for prøvetaking og forsendelse av cytologiske prøver fra livmorhalsen
  4. Informasjonsmateriell
  5. Laboratorieprosedyrer
  6. Diagnostiske prosedyrer
  7. Kompetansekrav til patologiavdelinger, patologer og bioingeniører i Livmorhalsprogrammet
  8. Klassifikasjon
  9. Nasjonale retningslinjer, oppfølgingsalgoritmer
  10. Kvalitetssikring og monitorering