Kvalitetsmanual


Kvalitetsmanual for Livmorhalsprogrammet

Kvalitetsmanualen er beregnet på helsepersonell. Den tar for seg prosedyrene som skal følges i Livmorhalsprogrammet, og den skal bidra til at kvaliteten på arbeidet til samtlige aktører i programmet holdes på et høyt nivå. 

Kvalitetsmanualen ble første gang gitt ut i 2005. Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet har i sitt mandat i oppgave å oppdatere kvalitetsmanualen hvert femte år.

Tidligere versjoner finnes her

 

Nytt:

Oppdatering av teksten under "Utvelgelse av prøver til oppfølging eller utredning pga. symptom/funn"

 • postmenopausale blødninger
 • postcoitale blødninger
 • intermenstruell blødning uten annen forklaring
 • blødning under graviditet​
 • blodig utflod 
 • annen klinisk mistanke om cervix dysplasi eller cancer:
  • underlivssmerter uten annen forklaring
  • erosjon
  • mosaikk/ punktasjoner
  • leukoplaki

Se kap. 5.3.3
Publisert 13.11.2020

Endring av tekst under kapittel 3.2 "Screeningprøve":

"Definisjonen på en screeningprøve er at kvinnen ikke har positive funn på cytologi, HPV-test eller relevant histologi de siste tre år." - endret fra to til tre år, i tråd med  nåværende algoritme.

Se kap. 3.2
Publisert 13.11.2020

Kapitler

(klikk på tittel for å gå direkte til kapitlet)

 1. Livmorhalsprogrammet - organisering, resultatregistrering, kvalitetssikring og oppfølging av programmets målsetting
 2. Livmorhalskreft og Humant papillomavirus (HPV); årsak, forekomst, dødelighet, etologi, tester og vaksine
 3. Veiledning for prøvetaking og forsendelse av cytologiske prøver fra livmorhalsen
 4. Informasjonsmateriell
 5. Laboratorieprosedyrer
 6. Diagnostiske prosedyrer
 7. Kompetansekrav til patologiavdelinger, patologer og bioingeniører i Livmorhalsprogrammet
 8. Klassifikasjon
 9. Nasjonale retningslinjer, oppfølgingsalgoritmer