Kvalitetsmanual


Kvalitetsmanual for Livmorhalsprogrammet

Kvalitetsmanualen er beregnet på helsepersonell. Den tar for seg prosedyrene som skal følges i Livmorhalsprogrammet, og den skal bidra til at kvaliteten på arbeidet til samtlige aktører i programmet holdes på et høyt nivå. 

Kvalitetsmanualen ble første gang gitt ut i 2005. Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet har i sitt mandat i oppgave å oppdatere kvalitetsmanualen hvert femte år.

Tidligere versjoner finnes her

 

Nytt:

Kvinner under 25 år:
Livmorhalsprogrammet starter fra 25 års alder. Cytologiske prøver av kvinner under 25 år skal kun følges med cytologi.

Hos kvinner i aldersgruppen 25-69 år med relevante symptomer og funn, bør prøven vurderes med både HPV-test og cytologi.

 

Se kap. 5.3.3
Publisert 27.3.2020

Kapitler

(klikk på tittel for å gå direkte til kapitlet)

  1. Livmorhalsprogrammet - organisering, resultatregistrering, kvalitetssikring og oppfølging av programmets målsetting
  2. Livmorhalskreft og Humant papillomavirus (HPV); årsak, forekomst, dødelighet, etologi, tester og vaksine
  3. Veiledning for prøvetaking og forsendelse av cytologiske prøver fra livmorhalsen
  4. Informasjonsmateriell
  5. Laboratorieprosedyrer
  6. Diagnostiske prosedyrer
  7. Kompetansekrav til patologiavdelinger, patologer og bioingeniører i Livmorhalsprogrammet
  8. Klassifikasjon
  9. Nasjonale retningslinjer, oppfølgingsalgoritmer