Faglig Rådgivningsgruppe

Rådgivningsgruppen ble opprettet i 2001 etter forslag i evalueringsrapporten for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Norge, 1992-1998.   Rådgivningsgruppen er oppnevnt av Helsedirektoratet som også fastsetter gruppens mandat. Kreftregisteret fungerer som sekretariat.

 

Leder for Rådgivningsgruppen: Christine Jonassen 

christine.monceyron.jonassen@so-fh.no

Leder for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft:  Ameli Tropé  Ameli.trope@kreftregisteret.no