Faglig rådgivningsgruppe for Livmorhalsprogrammet

Sist oppdatert:

Helsedirektoratet etablerte høsten 2022 en faglig rådgivningsgruppe for hvert nasjonale kreft-screeningprogram. Livmorhalsprogrammets rådgivningsgruppe består av representanter fra alle RHF og all aktuelle fagområder. 

Rådgivningsgruppen gir faglige råd til sekretariatet for Livmorhalsprogrammet.

Kontakt:

Leder for Rådgivningsgruppen: Christine Jonassen 

jocm@fhi.no

Leder for Livmorhalsprogrammet: Ameli Tropé 

Ameli.trope@kreftregisteret.no

Øvrige spørsmål

Livmorhals@kreftregisteret.no