Faglig Rådgivningsgruppe

Oppdatert: 07.05.2021

Rådgivningsgruppen ble opprettet i 2001 etter forslag i evalueringsrapporten for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Norge, 1992-1998.  

Rådgivningsgruppen gir faglige råd til sekretariatet for Livmorhalsprogrammet.

 

Leder for Rådgivningsgruppen: Christine Jonassen 

jocm@fhi.no

Leder for Livmorhalsprogrammet: Ameli Tropé 

Ameli.trope@kreftregisteret.no