Arrangementer og fagdager

Her kan man finne en oversikt over kommende og tidligere arrangementer og fagdager fra Livmorhalsprogrammet.

2022

Seminar med Joakim Dillner

Livmorhalsprogrammet inviterer til seminar med dr. Joakim Dillner, professor ved Karolinska universitetet.  

"Recently implemented improvements in cervical cancer prevention - How can Sweden eliminate cervical cancer in 5 years?"

Seminaret vil foregå på teams for alle som er interesserte.

Teamslenke kommer. 

Webinarer 

Livmorhalsprogrammet har gleden av å invitere til fire digitale webinar i løpet av 2022. Vi ønsker å løfte frem viktige tema relevant for livmorhalsscreening og spre kunnskap og skape diskusjon blant alle våre flinke bidragsytere.

Alle interesserte er velkomne til å delta. 

Klikk her for å komme inn på webminaret i Teams. 

Møteplan:

Webinar 1: Torsdag 21.april klokken 1515-1615

Screening mot livmorhalskreft – hvem, hva, hvordan?

I dette foredraget vil det være fokus på prøvetakerne og blant annet hvordan de kan ta bedre prøver.

Foredragsholder: Ingrid Baasland, gynekolog ved Baasland-klinikken og postdoc ved Inst for samfunnsmedisin, NTNU/Kreftregisteret

Se foredraget her. (Åpnes i nytt vindu)

 

Webinar 2: Onsdag 8.juni klokken 1515-1615

Digital cytology - customer experience of Genius™ Digital Diagnostics and BD FocalPoint™ GS imaging

Brukererfaring med digitale cytologi-plattformer som er etablert/etableres i Norge oppsummeres.

Foredragholdere: Marc Fisher, National Center of Pathology, Laboratoire national de Santé, Belgia og Jesper Bonde, the Molecular Pathology Laboratory, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Danmark

Se foredraget her. (Åpnes i nytt vindu)

 

Webinar 3: Torsdag 15.september 1515-1615

Hvordan skal koniserte kvinner følges opp?

Nye retningslinjer for oppfølging av koniserte vil bli gjennomgått.

Foredragsholder: Ane Cecilie Munk, gynekolog og postdoc ved Sørlandet sykehus Kristiansand

Se foredraget her. (Åpnes i nytt vindu)

Webinar 4: Torsdag 8.desember 1515-1615

Hjemmetest i Livmorhalsprogrammet

Det vil bli gitt en oppdatering på implementering av hjemmetest i Livmorhalsprogrammet.

Foredragsholder: Ameli Tropé, leder Livmorhalsprogrammet

2021

Livmorhalsprogrammets 25-årsjubileum

Torsdag 11. november 2021 arrangerte Livmorhalsprogrammet 25-årsjubileum i Kreftforeningens vitensenter. Dagen ble feiret med besøk av helseministeren, litt historikk, intervjuer og faglige innlegg. Under kan man finne noen av foredragene/innleggene som ble holdt på dagen.

Del 2 av jubileet vil bli tilgjengelig 1. desember kl 12.00

Innlegg før pausen

Innlegg fra Helseminister Ingvild Kjerkol (Ekstern lenke til Regjeringen.no)

Giske Ursin: Livmorhalskreft i Norge

Mari Nygård: Livmorhalsprogrammet: muligheter og utfordringer

Innlegg etter pausen

Miriam Elfström: Screening of vaccinated women

Birgit Engesæter: HPV-screening i Norge

A. Kathrine Lie: Livmorhalsscreening i Norge - veien videre, utfordringer                               for patologilaboratoriene

Maj Liv Eide: Hverdagen til en cytologiscreener

Marte Kvittum Tangen: "Hvilke kvinner møter vi når vi tar livmorhalsprøver?"

Ala Jabri Haug: Persisterende HPV - what to do?