Arrangementer og fagdager

Her kan man finne en oversikt over kommende og tidligere arrangementer og fagdager fra Livmorhalsprogrammet.

2022

Hvordan planlegger Sverige å eliminere livmorhalskreft på 5 år?

 

dillner_joakim_cts09.jpg

 

Joakim Dillner er prosessor i infeksjonsepidemiologi ved Karolinska University, og vil presentere for oss hvordan Sverige tar sikte på å eliminere livmorhalskreft i løpet av 5 år.

 

“With the new measures against human papillomavirus (HPV), we predict that cervical cancer elimination in Sweden could happen 5 years from now. If the pandemic had not occurred, it would have been much, much slower."

 

Dette uttalte Dr. Dillner til WHO - HPV self-sampling in Sweden leading to faster elimination of cervical cancer (who.int)

 

Dr. Dillner har fokus på tumorvirologi og kreftforebyggende arbeid, og har studier om blant annet HPV testing i livmorhalsscreening og Nordiske oppfølgingsstudier om HPV vaksinering. Målet med hans forskning er å utvikle mer effektive kreftforebyggende program.

 

Ifølge WHO, økte deltakelsen for HPV screening i Stockholm med 10% på ett år ved å sende ut HPV hjemmetester. Livmorhalsprogrammet i Norge planlegger også å starte opp HPV hjemmetesting, og vil bruke mye av erfaringene fra blant annet Sverige.

 

Vi har derfor æren av å ønske Joakim Dillner velkommen til å fortelle oss mer om eliminering av livmorhalskreft. Seminaret vil foregå på Teams, hvor Dr. Dillner også vil svare på spørsmål. Seminaret vil bli filmet.

 

Tid: 11.oktober kl. 14:00-15:00

Sted: Microsoft Teams, link: Seminar med Joakim Dillner

Se foredraget her

Webinarer 

Livmorhalsprogrammet har gleden av å invitere til fire digitale webinar i løpet av 2022. Vi ønsker å løfte frem viktige tema relevant for livmorhalsscreening og spre kunnskap og skape diskusjon blant alle våre flinke bidragsytere.

Alle interesserte er velkomne til å delta. 

Klikk her for å komme inn på webminaret i Teams. 

Møteplan:

Webinar 1: Torsdag 21.april klokken 1515-1615

Screening mot livmorhalskreft – hvem, hva, hvordan?

I dette foredraget vil det være fokus på prøvetakerne og blant annet hvordan de kan ta bedre prøver.

Foredragsholder: Ingrid Baasland, gynekolog ved Baasland-klinikken og postdoc ved Inst for samfunnsmedisin, NTNU/Kreftregisteret

Se foredraget her. (Åpnes i nytt vindu)

 

Webinar 2: Onsdag 8.juni klokken 1515-1615

Digital cytology - customer experience of Genius™ Digital Diagnostics and BD FocalPoint™ GS imaging

Brukererfaring med digitale cytologi-plattformer som er etablert/etableres i Norge oppsummeres.

Foredragholdere: Marc Fisher, National Center of Pathology, Laboratoire national de Santé, Belgia og Jesper Bonde, the Molecular Pathology Laboratory, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Danmark

Se foredraget her. (Åpnes i nytt vindu)

 

Webinar 3: Torsdag 15.september 1515-1615

Hvordan skal koniserte kvinner følges opp?

Nye retningslinjer for oppfølging av koniserte vil bli gjennomgått.

Foredragsholder: Ane Cecilie Munk, gynekolog og postdoc ved Sørlandet sykehus Kristiansand

Se foredraget her. (Åpnes i nytt vindu)

Diskusjon og spørsmål fra foredraget finnes her. Kun lyd. (Åpnes i nytt vindu)

Webinar 4: Torsdag 8.desember 1515-1615

HPV hjemmetest og HPV test for kvinner 25-33 år

Det vil bli gitt en oppdatering på implementering av hjemmetest i Livmorhalsprogrammet. I tillegg vil det bli informert om endringen som kommer i 2023; yngre kvinner skal få livmorhalsprøven testet for HPV i stedet for at cellene vurderes i mikroskop.

Foredragsholder: Ameli Tropé, leder Livmorhalsprogrammet

 

Se foredraget her. (Åpnes i nytt vindu)

2021

Livmorhalsprogrammets 25-årsjubileum

Torsdag 11. november 2021 arrangerte Livmorhalsprogrammet 25-årsjubileum i Kreftforeningens vitensenter. Dagen ble feiret med besøk av helseministeren, litt historikk, intervjuer og faglige innlegg. Under kan man finne noen av foredragene/innleggene som ble holdt på dagen.

Del 2 av jubileet vil bli tilgjengelig 1. desember kl 12.00

Innlegg før pausen

Innlegg fra Helseminister Ingvild Kjerkol (Ekstern lenke til Regjeringen.no)

Giske Ursin: Livmorhalskreft i Norge

Mari Nygård: Livmorhalsprogrammet: muligheter og utfordringer

Innlegg etter pausen

Miriam Elfström: Screening of vaccinated women

Birgit Engesæter: HPV-screening i Norge

A. Kathrine Lie: Livmorhalsscreening i Norge - veien videre, utfordringer                               for patologilaboratoriene

Maj Liv Eide: Hverdagen til en cytologiscreener

Marte Kvittum Tangen: "Hvilke kvinner møter vi når vi tar livmorhalsprøver?"

Ala Jabri Haug: Persisterende HPV - what to do?