Fagdag_2018

Ny fagdag er foreløpig ikke planlagt

Mandag 5. mars 2018 arrangerte Livmorhalsprogrammet fagdag.

Målet med fagdagen var å formidle kunnskap om forebygging av livmorhalskreft.

På fagdagen ble det blant annet diskutert: 

  • nye oppfølgingsrutiner
  • god prøvetakingsteknikk
  • overscreening
  • informasjon til kvinnen om et positivt HPV-svar

Målgruppen var allmennleger, gynekologer, patologer, mikrobiologer, bioingeniører, jordmødre og andre faggrupper involvert i, eller med interesse for, forebygging av livmorhalskreft.