Fagdag

Fagdag 05.03.2018

Mandag 5. mars 2018 vil Livmorhalsprogrammet igjen arrangere fagdag. Følg med i Gynekologen, Utposten og på BFI sin nettside. Her vil det komme informasjon om program og påmelding. Hold gjerne av dagen allerede nå.

Tidligere fagdager:

Fagdag 07.11.2016

Målet med fagdagen er å formidle kunnskap om forebygging av livmorhalskreft.
Målgruppen er allmennleger, gynekologer, patologer, mikrobiologer, bioingeniører og medlemmer av andre faggrupper involvert i eller med interesse for forebygging av livmorhalskreft

Program for fagdagen
Deltagerliste
Presentasjoner:

Livmorhalsscreening i Norge – historikk og utvikling
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft – Årsrapport/Status
Status og utfordringer i dagens screeningprogram – potensial for forbedret effekt?
HPV som årsak til kreftutvikling i cervix
HPV-referanselaboratoriet - Hvem er vi og hva gjør vi?
HPV-vaksinasjon i Norge
Celleprøvetaking fra cervix, er det så vanskelig?
Diagnosefordeling i cervixcytologi før og etter overgang til SurePath væskebasert prøve
Betydning av kvalitetssikring mellom cytologi og histologi
Nye rutiner for oppfølging etter unormale celleprøver og etter konisering

Godkjenninger leger:

Allmennmedisin: videre- og etterutdanning: 6 valgfrie kurspoeng.
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: 6 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Patologi: 6 timer til den valgfrie kursdelen for leger i spesialisering.

Godkjenning Bioingeniører:

7,5 tellende timer i spesialistgodkjenning.

 Presentasjoner fra Fagdagen 25.03.2014 

 Livmorhalsscreening i Norge – historikk og utvikling

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft – Årsrapport
Status og utfordringer i dagens screeningprogram – potensial for forbedret effekt?Randomiserade vårdprogram vid implementering av nya screeningstrategier
Triage av lavgradige celleforandringer
HPV i primærscreening i Norge
The Horizon study – clinical and analytical performance comparison of HPV tests
HPV referanselaboratoriet og Masseundersøkelsen – kvalitetskontroll av HPV testing
Celleforandringer i livmorhalsen - ikke alltid rett fram
Væskebasert celleprøvetaking – fordeler og utfordringer
Kvalitet i diagnostikk og behandling av forstadier til livmorhalskreft