Fagdag

Velkommen til en spennende og inspirende dag! 

Mandag 5. mars 2018 arrangerer Livmorhalsprogrammet fagdag.

Målet med fagdagen er å formidle kunnskap om forebygging av livmorhalskreft.

På fagdagen vil det blant annet bli diskutert: 

  • nye oppfølgingsrutiner
  • god prøvetakingsteknikk
  • overscreening
  • informasjon til kvinnen om et positivt HPV-svar

Målgruppen er allmennleger, gynekologer, patologer, mikrobiologer, bioingeniører, jordmødre og andre faggrupper involvert i, eller med interesse for, forebygging av livmorhalskreft.

 

 

Påmelding på deltager.no 

Program for fagdagen 2018

 

Tidligere fagdager