Fagdag

Velkommen til en spennende og inspirerende dag! 

Mandag 5. mars 2018 arrangerer Livmorhalsprogrammet fagdag.
Kåre Norum auditorium, Oslo Cancer Cluster innovasjonpark
Ullernchausseen 66 Inngang 2B, 0310 Oslo

Målet med fagdagen er å formidle kunnskap om forebygging av livmorhalskreft.

På fagdagen vil det blant annet bli diskutert: 

  • nye oppfølgingsrutiner
  • god prøvetakingsteknikk
  • overscreening
  • informasjon til kvinnen om et positivt HPV-svar

Målgruppen er allmennleger, gynekologer, patologer, mikrobiologer, bioingeniører, jordmødre og andre faggrupper involvert i, eller med interesse for, forebygging av livmorhalskreft.

Påmelding på deltager.no 

Program for fagdagen 2018

Bioingeniører: Kurset gir 8 tellende timer i spesialistgodkjenning for bioingeniører

Leger: Allmennmedisin videre- og etterutdanningen: 6 valgfrie kurspoeng;
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning;
Patologi: 6 timer til den valgfrie kursdelen for leger i spesialisering.

Tidligere fagdager