Publikasjoner og rapporter

2016

Adverse Pregnancy Outcomes After Treatment for Cervical
Intraepithelial Neoplasia
Tone Bjørge, MD, PhD, Gry B. Skare, BSc, Line Bjørge, MD, PhD, Ameli Tropé, MD, PhD and Stefan Lönnberg, MD, PhD

Impact of scheduled appointments on cervical screening participation in
Norway: a randomised intervention
Stefan Lönnberg,1 Trude Andreassen,1 Birgit Engesæter,1 Rune Lilleng,2
Cecilia Kleven,3 Annelie Skare,3 Karin Johansson,3
Christina Stangeland Fredheim,4 Ameli Tropé1,5

2014

50 years of screening in the Nordic countries: quantifying the effects on cervical cancer incidence.
Vaccarella S1, Franceschi S1, Engholm G2, Lönnberg S3, Khan S4, Bray F1.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24992581

Results of delayed triage by HPV testing and cytology in the Norwegian Cervical Cancer Screening Programme.
Artikkel om resultater i programmet etter at HPV-testing ble innført i 2005 for spesiell oppfølging av enkelte kvinner. Den vil bli publisert i Acta Oncologica.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24957553 

2013
Gruppe II

Gruppe II er en arbeidsgruppe som ble  nedsatt av Helsedirektoratet på initiativ fra Styringsgruppen. Medlemmene i Gruppe II representerte de regionale helseforetakene, referanselaboratoriet  for HPV på Universitetssykehuset i Akershus, Allmennlegeforeningen, Kreftregisteret og Helsedirektoratet.  Gruppe II har utredet muligheten for en overgang fra cytologibasert screening til HPV-basert screening:
HPV-test i primærscreening, Gruppe II

Gruppe Fremtid

Gruppe Fremtid er en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet på vegne av Styringsgruppen.  Representantene ble oppnevnt fra de regionale helseforetakene, samt fra Den norske legeforening, Kreftregisteret og Helsedirektoratet.

Fremtidig organisering av laboratoriene, Gruppe Fremtid