Årsrapport 2015

Årsrapporten fra Livmorhalsprogrammet for 2015 ser på hvor mange som deltar i screening mot livmorhalskreft, og på andre aspekter rundt screeningprosessen.

Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Livmorhalsprogrammet (tidligere Masseundersøkelsen mot Livmorhalskreft ) ved Kreftregisteret.

Noen av aspektene rapporten tar opp:

  • Dekningsgrad i ulike aldersgrupper og ulike deler av landet
  • Innføring av HPV-test i primærscreeningen
  • Økt bevissthet rundt livmorhalskreft og interesse fra mediene, blant annet i forbindelse med #sjekkdeg-kampanjen
  • Sammenligninger med screeningprogrammer internasjonalt