Livmorhalsprogrammets årsrapport 2013-2014

Sentrale trekk i denne årsrapporten er en synkende dekningsgrad i mange aldersgrupper, ikke minst de yngste, samt indikatorer for HPV-testing som en del av Livmorhalsprogrammet.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Masseundersøkelsen) startet i 1991 som et prøveprosjekt med etablering av en sentral database for screeningprøver ved Kreftregisteret, og ble landsdekkende fra 1995.

 

Årsrapport fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet) for 2013-2014 ble publisert 15.10.2015.

Last ned Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet) for 2013-2014

Endring: side 27 er rettet januar 2016.

Side 27, 31 og 32 er rettet februar 2016.