Livmorhalsprogrammets Årsrapport 2012

Årsrapporten for 2012 omtaler resultater fra Livmorhalsprogrammet.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Masseundersøkelsen) startet i 1991 som et prøveprosjekt med etablering av en sentral database for screeningprøver ved Kreftregisteret, og ble landsdekkende fra 1995.

 

Last ned Årsrapport Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 2012