2009: Årsrapport Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 2008

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft publiserte årsrapporten for 2008 i desember 2009.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft publiserte årsrapporten for 2008 i desember 2009.