Årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet

Her finner du alle årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet. Årsrapportene gir en oversikt over blant annet antall livmorhalsprøver, dekningsgrad, oppfølging og behandling for celleforandringer.
Sist oppdatert:

Den nyeste årsrapporten fra Livmorhalsprogrammet ble publisert høsten 2023, og tar blant annet opp følgende aspekter:

  • Dekningsgrad i ulike aldersgrupper og ulike deler av landet
  • Innføring av HPV-test i primærscreeningen
  • Statistikk om Livmorhalsprogrammets aktivitet i 2022

Årsrapport 2022

(Publisert 18.09.2023)

Årsrapport 2022