Årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet

Her finner du alle årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet. Årsrapportene gir en oversikt over blant annet antall livmorhalsprøver, dekningsgrad, oppfølging og behandling for celleforandringer.
Sist oppdatert: 12.04.2021

Den nyeste årsrapporten fra Livmorhalsprogrammet ble publisert våren 2022, og tar blant annet opp følgende aspekter:

  • Dekningsgrad i ulike aldersgrupper og ulike deler av landet
  • Innføring av HPV-test i primærscreeningen
  • Statistikk om Livmorhalsprogrammets aktivitet i 2020