Årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet

Her finner du alle årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet. Årsrapportene gir en oversikt over blant annet antall livmorhalsprøver, dekningsgrad, oppfølging og behandling for celleforandringer.
Sist oppdatert: 12.04.2021

Den nyeste årsrapporten fra Livmorhalsprogrammet ble publisert sommer 2022, og tar blant annet opp følgende aspekter:

  • Dekningsgrad i ulike aldersgrupper og ulike deler av landet
  • Innføring av HPV-test i primærscreeningen
  • Statistikk om Livmorhalsprogrammets aktivitet i 2021

Årsrapport 2021

(Publisert 22.08.2022)

Årsrapport 2021

 

Eldre årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet:

Årsrapport 2020.

(Publisert 24.05.2022. Revidert versjon publisert september 2022. Avsnitt 5.2 og tabell 5.2 er justert.)

Årsrapport 2019

(Mindre endringer på side 8 publisert 17.09.2021)

Årsrapport 2017-2018

(Tekst side 39 og Tabell 2.3 side 40 endret 22.06-2020)

Årsrapport 2016

(Tabell 2.3.2 endret 05.11-2018)

Årsrapport 2015

Årsrapport 2013-2014

(Publisert 15.10.2015. Revidert versjon publisert februar 2016. s27, 31 og 32 23 er endret)

Årsrapport 2012

Årsrapport 2008

(Publisert desember 2009)