Årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet

Her finner du alle årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet. Årsrapportene gir en oversikt over blant annet antall livmorhalsprøver, dekningsgrad, oppfølging og behandling for celleforandringer.
Sist oppdatert: 01.12.2022

Den nyeste årsrapporten fra Livmorhalsprogrammet ble publisert sommer 2022, og tar blant annet opp følgende aspekter:

  • Dekningsgrad i ulike aldersgrupper og ulike deler av landet
  • Innføring av HPV-test i primærscreeningen
  • Statistikk om Livmorhalsprogrammets aktivitet i 2021

Årsrapport 2021

(Publisert 22.08.2022)

Årsrapport 2021

  • Årsrapport 2020. (Publisert 24.05.2022. Revidert versjon publisert september 2022. Avsnitt 5.2 og tabell 5.2 er justert.)