HJELP- Hjemmetest Livmorhalsprogrammet

20,5 millioner kroner er satt av til hjemmetesting i Livmorhalsprogrammet i Statsbudsjettet for 2022.

Regjeringen ønsker i likhet med Kreftforeningen og Kreftregisteret å øke deltagelsen i Livmorhalsprogrammet fra under 70 til minst 80 prosent, som er anbefalingen fra Verdens helseorganisasjon.

 

Det skriver Regjeringen på sine nettsider.

 

De bevilgete midlene skal dekke økte driftsutgifter for Kreftregisteret, IKT-utvikling samt investeringskostnader i laboratorium.

Hjemmetesting vil gi et nytt verktøy for å nå de som av ulike grunner ikke velger å sjekke seg - og dermed komme nærmere målet om å eliminere livmorhalskreft som folkehelseproblem.

Prosjektet er beskrevet mer detaljert i en rapport som ble oversendt Helsedirektoratet våren 2021.