Hjemmetest Livmorhalsprogrammet

Sist oppdatert: 17.03.2022

Sist oppdatert: 11.10.2022

 

Regjeringen ønsker i likhet med Kreftregisteret å øke deltagelsen i Livmorhalsprogrammet fra under 70 til minst 80 prosent.

 

Det skriver Regjeringen på sine nettsider.

 

Bakgrunn 

 

Grunnlaget for implementering av hjemmetest baseres på at de fleste som får påvist livmorhalskreft er de som ikke deltar eller deltar sjeldent til screening. De som ikke deltar i screening, får oftere påvist livmorhalskreft i et mer avansert stadium med dårligere prognose og mer bivirkninger etter behandling. 

 

Hjemmetesting vil gi et nytt verktøy for å nå de som av ulike grunner ikke velger å sjekke seg - og dermed komme nærmere målet om å eliminere livmorhalskreft som folkehelseproblem.

 

I en studie gjort av Kretfregisteret i 2019 (EqualScreen) viste det seg at deltakelsen økte betraktelig ved bruk av hjemmetest blant kvinner som ikke har deltatt i screeningprogrammet på minst 10 år. Blant kvinnene som deltok i studien ble det påvist høy-risiko HPV hos 11,5%. Høy-risiko HPV er de genotypene som kan utvikle seg til kreft.

 

 

Statsbudsjett

 

Forskning fra Kreftregisteret har vist at oppmøte til livmorhalsprogrammet økte hos kvinner som fikk hjemmetest tilsendt i posten. I saldert budsjett for 2022 er det satt av 20,5 millioner kroner til oppstart implementering hjemmetest som del av livmorhalsprogrammet. I statsbudsjettet for 2023 foreslås ytterligere åtte millioner kroner til denne satsingen på livmorhalsscreening.

 

Statsbudsjettet 2023: A til Å - regjeringen.no

 

 

Status for implementering av hjemmetest

 

I august 2022 ble det ansatt en prosjektleder og en rådgiver i Livmorhalsprogrammet, som utelukkende arbeider i HJELP prosjektet. Prosjektleder har overordnet ansvar for logistikk og samarbeid med eksterne aktører, og rådgiver har ansvar for kommunikasjon og bidrar i andre sentrale deler av prosjektet. I tillegg til to nye ressurser, vil andre i Livmorhalsprogrammet og Kreftregisteret bidra på enkelte områder.

 

I september 2022 ble Akershus Universitetssykehus utvalgt som laboratorium for analyse av HPV hjemmetester, etter en omfattende søknadsrunde med flere potensielle kandidater. I tillegg til samarbeid med laboratorium, arbeides det med kommunikasjon, IKT løsninger, samarbeid med andre eksterne aktører og internasjonale erfaringer. Vårt mål er å kunne starte utsendelser av HPV hjemmetest til prioriterte grupper i 2023 / 2024, og på den måten øke deltagelsen i Livmorhalsprogrammet.

 

Det er derfor ikke mulig å bestille HPV hjemmetest enda.

 

Prosjektet er beskrevet mer detaljert i en rapport som ble oversendt Helsedirektoratet våren 2021.