Prøvetaking

Celleprøven tas hos fastlege eller hos gynekolog. Time hos gynekolog krever i noen tilfeller henvisning fra fastlege.

Celleprøven blir tatt i forbindelse med en underlivsundersøkelse. Undersøkelsen tar noen få minutter, og kan være forbundet med ubehag. Celleprøven tas med spatel og børste, og overflateceller fra livmorhalsen skrapes ut.

Prøven sendes til et patologilaboratorium hvor utstryket blir farget og vurdert ved hjelp av et mikroskop. Spesialutdannede bioingeniører vurderer utstryket i samarbeid med en spesialist i patologi. Laboratoriet sender resultatet tilbake til din lege, og er pålagt å sende en kopi av svaret til Kreftregisteret. (jf Forskrift til Helsepersonelloven)

Hvordan bør jeg forberede meg:

• Ikke ta celleprøven mens du har menstruasjon. 

• Unngå helst samleie de siste to dagene før celleprøven. 

• De to siste dagene før celleprøven må du ikke bruke:
  - tamponger eller fødselspreventivt skum
  - geléer
  - vaginale kremer eller vaginale medisiner

Celleprøve etter hysterektomi

Noen kvinner har fjernet både livmoren og livmorhalsen, mens andre har fjernet bare livmoren (hysterektomi). Ved innleggelse i sykehus oppgir du din fastlege. Alle opplysninger om operasjonen sendes tilbake dit. Dersom du har fjernet livmorhalsen/livmortappen, skal du ikke være med i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Vi vil gjerne ha beskjed om at du ikke lenger har behov for brev.

Du kan benytte vårt reservasjonsskjema som finnes under Reservasjon, eller du kan sende en e-post til livmorhals@kreftregisteret.no. Vi trenger navn, fødselsdato og adresse for å stryke deg fra  programmet. Vi ber om at du ikke sender oss helseopplysninger på e-post.

Det er ikke nødvendig å ta celleprøve fra vaginaltopp etter hysterektomi, bare fra eventuelt gjenstående portio (livmortappen). Dersom indikasjon for hysterektomi har vært celleforandringer, anbefales det cytologisk celleprøve fra vaginaltoppen. Avklar med din lege behovet for oppfølging etter hysterektomi.

Celleprøve ved graviditet

Dersom du har hatt en normal celleprøve i løpet av de siste tre år, er det ikke nødvendig å ta prøve i forbindelse med graviditet eller seksukerskontroll. Er det mer enn to og et halvt år siden, er det bedre å ta celleprøve under svangerskapet enn å vente til etter fødsel. Dersom det er tre år siden siste prøve, og du er i andre eller tredje trimester ved første kontroll, utsettes celleprøven til seksukerskontrollen.

Unormale celleprøver

Ved unormale celleprøver skal legen ta kontakt med deg og informere om videre oppfølging.