Brevutsendelser

Generelt er kreft en sykdom som først og fremst rammer eldre, men livmorhalskreft rammer også unge kvinner. Celleprøven kan redde liv og spare kvinner for mange plager.

Viktig informasjon fra Livmorhalsprogrammet
til deg som fyller 25 år

Livmorhalskreft utvikler seg fra celleforandringer i livmorhalsen. Celleforandringer kan oppdages med en celleprøve.  Hvert år behandles 3 000 kvinner for alvorlige celleforandringer for å forebygge utvikling av livmorhalskreft. En fjerdedel av disse er i alderen 25-29 år.
Brevet vi sender gir en kort innføring i hvorfor det er viktig for unge kvinner å ta celleprøve, hvordan du skal få tatt en celleprøve og hvordan du bør forberede deg. Legen som tar prøven vil følge deg opp hvis det er behov for det.
Brevet omhandler også hvilke oppgaver Kreftregisteret og Livmorhalsprogrammet er satt til å utføre, og hvilke rettigheter du har. Ditt navn og din adresse får vi fra folkeregisteret.
Informasjonsbrev 2017

 Påminnelse/Ny påminnelse om å ta celleprøve

Kreftregisteret sender brev til kvinner mellom 26 og 69 år som tar prøve sjeldnere enn hvert tredje år. Dersom vi ikke har registrert en prøve fra deg i løpet av ett år etter at vi sendte det første brevet, sender vi en ny påminnelse. Tar du prøve oftere enn hvert tredje år får du ikke dette brevet fra oss. 
Påminnelse                  Ny påminnelse 

Informasjon om retten til å reservere seg og om prøvetaking

Påminnelse og svarbrev til kvinner fra 34-69 år, født på partallsdato og bosatt i Rogaland, Hordaland, Sør- og Nordtrønderlag

En ny metode for å undersøke prøver som er tatt fra livmorhalsen er under innføring. Brev til kvinnene det gjelder finnes her.

Påminnelse                    Ny påminnelse

Negative svarbrev, normal prøve      Om negativt svarbrev

                                                                 

Laboratoriet som undersøker celleprøven sender resultatet av denne til legen sammen med en anbefaling om å ta kontrollprøver eller videre utredning dersom det er nødvendig. Det er legen som har tatt prøven som skal kontakte kvinnen angående dette. Det finnes nasjonale retningslinjer for hvilke kontrollprøver legen skal ta og når, og for eventuell videre utredning. Dersom Livmorhalsprogrammet ikke har registrert kontrollprøver eller videre utredning som anbefalt, sender vi kvinnen et brev hvor vi ber henne kontakte sin lege. Disse brevene sender vi til alle kvinner uavhengig av alder.
 

Anbefaling om å få tatt celleprøven fra livmorhalsen på nytt

Av og til mottar laboratoriet en prøve av teknisk dårlig kvalitet. Brev sendes til kvinner som ikke har tatt prøven på nytt som anbefalt 9 måneder etter at prøven ble tatt.
Ny celleprøve

Anbefaling om kontroll av celleprøve fra livmorhalsen

Kontrollprøve anbefales når prøven viser lette celleforandringer, eller en infeksjon med humant papilloma virus (HPV) i livmorhalsen. Brev sendes til kvinner som ikke er blitt fulgt opp som anbefalt 12 måneder etter at prøven ble tatt.
Kontrollprøve                                                         

Manglende utredning av celleforandringer i livmorhalsen

Når en celleprøve viser celleforandringer som bør utredes videre, skal legen innkalle kvinnen til oppfølging og utredning i løpet av tre måneder. Dersom vi ikke registrerer nye prøver i Livmorhalsprogrammet, kontakter vi laboratoriet som har undersøkt prøven, og ved behov legen som har tatt prøven. Dersom vi fortsatt ikke har registrert en oppfølgingsprøve 13 måneder etter at celleprøven ble tatt, henvender vi oss direkte til kvinnen, og påpeker viktigheten av å ta kontakt med legen.
Manglende utredning


Ønsker du å reservere deg mot brev, se Reservasjon på denne nettsiden.