image

For helsepersonell

lege og tarm
Bli med på webinarVelkommen til digital dagskonferanse om Tarmscreeningprogrammet 3. desember
lege og tarm
Savner du noe?Tarmscreeningprogrammet trenger din hjelp til å bygge den nettsiden dere ønsker dere.
Stiller krav til leger og helseforetak

Patologer og leger som skal utføre koloskopi må forhåndsgodkjennes før de slipper til i Tarmscreeningprogrammet.

 

Planleggingen av screeningprogrammet i gang igjen

Planleggingen av tarmscreeningprogrammet er i gang igjen for fullt etter å ha tatt en pause grunnet covid-19 i vårmånedene.

 

Nå blir tilbudet om tarmscreening nasjonalt

Siden 2012 har kreftregisteret tilbudt 140 000 menn og kvinner i Østfold og Vestre Viken screening mot tarmkreft. Nå blir tilbudet tilgjengelig for alle 55 åringer i Norge.