Prognoseverktøy

Her finner du prognoseverktøy for tarmscreening.
Verktøyet kan benyttes til å lage prognoser for antall koloskopier, vevsprøver og avføringsprøver i tarmscreeningprogrammet for hver enkelt kommune, lokalsykehusområde eller helseforetak.

Hvordan screeningprogrammet skal rulles ut er foreløpig ikke besluttet.

Prognoseverktøyet er utviklet i Excel og fungerer best dersom du aktiverer makroer.