image

Dette er Tarmscreeningprogrammet

Organisering

For å sikre kvalitet i tarm­screening­­tilbudet og et program som ikke går ut over andre helse­tilbud kreves en god organisering.

Nasjonal utrulling

Kapasitet må bygges opp og screening­programmet skal ikke gå ut over pasienter som har behov for endo­skopiske undersøkelser. Det krever en gradvis utrulling av tilbudet.

Prognose­verktøy

Her finner du prognose­verktøy for tarmscreening.

Til fastlegen

Fastlegen er ikke direkte involvert i screening­programmet, men kan bli en viktig støtte for den enkelte deltager i beslutnings­prosessen.

Deltager­forløp

Deltagerne inviteres til screening­programmet det året de fyller 55 år. Her kan du lese mer om hvordan invitasjonene er planlagt gjennomført.

scope
Lovende resultater i pilotprosjektet

Høy deltakelse, lav grad av komplikasjoner – og mange har avdekket kreft i tidlig stadium. Det er resultater fra det store pilotprosjektet på tarmscreening i Norge

Blå sløyfe
Savner du noe?

Tarmscreeningprogrammet trenger din hjelp til å bygge den nettsiden dere ønsker dere.