image

Dette er Tarmscreeningprogrammet

Organisering

For å sikre kvalitet i tarm­screening­­tilbudet og et program som ikke går ut over andre helse­tilbud kreves en god organisering.

Nasjonal utrulling

Kapasitet må bygges opp og screening­programmet skal ikke gå ut over pasienter som har behov for endo­skopiske undersøkelser. Det krever en gradvis utrulling av tilbudet.

Prognose­verktøy

Her finner du prognose­verktøy for tarmscreening.

Til fastlegen

Fastlegen er ikke direkte involvert i screening­programmet, men kan bli en viktig støtte for den enkelte deltager i beslutnings­prosessen.

Deltager­forløp

Deltagerne inviteres til screening­programmet det året de fyller 55 år. Her kan du lese mer om hvordan invitasjonene er planlagt gjennomført.

scope
Aktiv planlegging satt på vent

Midler til oppstart av tarmscreeningprogrammet er fordelt, men overgangen til den aktive fasen av programmet starter ikke før situasjonen med koronapandemien er avklart.

Blå sløyfe
Nå blir tilbudet om tarmscreening nasjonalt

Siden 2012 har Kreftregisteret tilbudt 140 000 menn og kvinner i Østfold og Vestre Viken screening mot tarmkreft. Nå blir tilbudet tilgjengelig for alle 55-åringer i Norge.