image

Tarmscreeningprogrammets kvalitetsmanual

I forbindelse med etablering av Tarmscreeningprogrammet er Kreftregisteret i gang med utarbeidelsen av en kvalitetsmanual for programmet.

Kapitlene vil bli gjort tilgjengelige som midlertidige arbeidsverktøy for helsepersonell i screeningprogrammet. Vi gjør oppmerksom på at kapitlene enda er å anse som arbeidsdokumenter og ikke den endelige utgaven.

Trykk på kapittelet for å få lastet ned en pdf. Dokumentene vil bli tilgjengelige her så snart de er klare.

Kvalitetsmanualen

Kapittel 1 Bakgrunn: Tarmkreft og screening 

Kapittel 2 Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft - mål og organisering 

Kapittel 3 Inklusjon, invitasjon og utsending av iFOBT-prøvesett 

Kapittel 4 Prosedyre for avføringsprøve - fra deltagers perspektiv 

Kapittel 5 Laboratorieprosedyrer for iFOBT 

Kapittel 6 Kreftregisterets rutiner for henvisning og håndtering av iFOBT-prøvesvar 

Kapittel 7 Administrative rutiner ved helseforetakene

Kapittel 8 Praktisk gjennomføring av koloskopi

Kapittel 9 Krav til skopienheten, skopør og patolog 

Kapittel 10 Endoskopiskolen 

Kapittel 11 Laboratorieprosedyre for patologitjenesten 

Vedlegg: Strukturert rekvisisjon og svarrapport for patologirapportering

Kapittel 12 Monitorering og kvalitetssikring

Kapittel 13 Datalagring  

Kapittel 14 Informasjonsmateriell 

 

 

Dette dokumentet er oppdatert 10.04.2021