image

For helsepersonell

Blå sløyfe
Nå blir tilbudet om tarmscreening nasjonalt

Siden 2012 har Kreftregisteret tilbudt 140 000 menn og kvinner i Østfold og Vestre Viken screening mot tarmkreft. Nå blir tilbudet tilgjengelig for alle 55-åringer i Norge.

Grov mat
Forebygging

Risiko for tarmkreft er relatert til livsstil, og mer relatert til kosthold enn andre kreftformer.