image

For helsepersonell

Kristin
Lovende resultater i pilotprosjektet

Høy deltakelse, lav grad av komplikasjoner – og mange har avdekket kreft i tidlig stadium. Det er resultater fra det store pilotprosjektet på tarmscreening i Norge

Stiller krav til leger og helseforetak

Patologer og leger som skal utføre koloskopi må forhåndsgodkjennes før de slipper til i Tarmscreeningprogrammet.