image

For helsepersonell

Blå sløyfe
Aktiv planlegging satt på vent

Midler til oppstart av tarmscreeningprogrammet er fordelt, men overgangen til den aktive fasen av programmet starter ikke før situasjonen med koronapandemien er avklart.

Blå sløyfe
Nå blir tilbudet om tarmscreening nasjonalt

Siden 2012 har Kreftregisteret tilbudt 140 000 menn og kvinner i Østfold og Vestre Viken screening mot tarmkreft. Nå blir tilbudet tilgjengelig for alle 55-åringer i Norge.