Velkommen

Dette er personalsiden til screeningprogrammet mot tarmkreft. På denne siden finner du informasjon rettet mot helseforetak og helsepersonell.

Mangler du informasjon? Ta kontakt med oss på tarmscreening@kreftregisteret.no