image

Nå blir tilbudet om tarmscreening nasjonalt

Siden 2012 har Kreftregisteret tilbudt 140 000 menn og kvinner i Østfold og Vestre Viken screening mot tarmkreft. Nå blir tilbudet tilgjengelig for alle 55-åringer i Norge.

Norske helsemyndigheter har vedtatt at et screeningprogram for tarmkreft skal tilbys alle norske 55 åringer.

Det er tidkrevende å bygge opp et helt nytt screeningprogram. Og for at tilbudet som tilbys skal bli godt nok, er det viktig at alle biter er på plass. Derfor vil Tarmscreeningprogrammet rulles gradvis ut i de ulike helseforetakene når de er klare til å ta imot deltagerne.

Vi regner med at screeningprogrammet vil være tilgjengelig for alle 55-åringer fem år etter at de første invitasjonene bli sendt ut. Hvilke helseforetak som starter først er ikke bestemt.

Tilbud til alle
Dette blir det første screeningprogrammet i Norge som tilbys både kvinner og menn. Norge har en av de høyeste forekomstene i verden av tarmkreft. 

Screenes hjemme eller på sykehus
De første som blir invitert får tilbud om å screenes gjennom å levere en avføringsprøve. Etter hvert vil stadig flere få tilbud om screening ved hjelp av koloskopi.

Her kan du lese mer om hvordan  Tarmscreeningprogrammet er planlagt gjennomført. 

Vi regner med å kunne sende ut de første invitasjonene til screening i løpet av 2022.