Status i pilotprosjektet

På denne siden legges det ut informasjon om hvor langt tarmkreftstudien har kommet og eventuelt aktuelle statusoppdateringer.

Pilotprosjektet startet opp i april 2012 og det er planlagt å invitere nye deltagere over en seksårsperiode frem til 2018.

Her kan du følge med på status for de to studiearmene:

iFOBT 

Per 10.10.2016

Antall inviterte iFOBT runde 1: 68 443 av 70 000 (98%)

Antall inviterte iFOBT runde 2: 28 090

iFOBT er en hjemmestest som skal tas annet hvert år opp til 5 ganger. Deltakere får tilsendt prøvetakingsutstyr til folkeregistrert adresse ca annet hvert år med mindre de reserverer seg mot deltakelse.

Fordi antall positive tester og funn i runde 1 av screeningen er høyere enn forventet har utsending av prøvetakingsutstyr til runde 2 blitt forsinket med opp til 8 mnd. Vi beklager dette overfor deltakere som venter på prøveutstyr til å delta i runde 2 iFOBT.

Sigmoidoskopi

Per 10.10.2016

Antall inviterte: 42 406 av 70 000 (61%)

Sigmoidoskopi er en tarmkikkertundersøkelse som foretas på et sykehus og gjennomføres kun én gang.