Status i pilotprosjektet

På denne siden legges det ut informasjon om hvor langt tarmkreftstudien har kommet og eventuelt aktuelle statusoppdateringer.

Pilotprosjektet startet opp i april 2012 og det er planlagt å invitere nye deltagere over en seksårsperiode frem til 2018.

Her kan du følge med på status for de to studiearmene:

iFOBT 

Per 24.08.2017

Antall inviterte iFOBT runde 1: 70 000 av 70 000 (100%)

Antall inviterte iFOBT runde 2: 43 700

Antall inviterte iFOBT runde 3: 8 280

iFOBT er en hjemmestest som skal tas annet hvert år opp til 5 ganger. Deltakere får tilsendt prøvetakingsutstyr til folkeregistrert adresse ca annet hvert år med mindre de reserverer seg mot deltakelse.

Fordi antall positive tester og funn i runde 1 av screeningen ble høyere enn forventet har utsending av prøvetakingsutstyr til runde 2 blitt forsinket med inntil 4 mnd. Vi beklager dette overfor deltakere som venter på prøveutstyr til å delta i runde 2 iFOBT.

Sigmoidoskopi

Per 24.08.2017

Antall inviterte: 48 500 av 70 000 (69%)

Sigmoidoskopi er en tarmkikkertundersøkelse som foretas på et sykehus og gjennomføres kun én gang.