Hvem bør ikke delta?

Det er opp til deg om du vil delta i Tarmscreeningprogrammet. Men er du alvorlig syk fra før, kan ulempene være større enn nytten ved screening.

Dersom du har hatt tarmkreft tidligere eller er i et kontrollopplegg på grunn av polypper, ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom, behøver du ikke delta i Tarmscreeningprogrammet. Da får du allerede den oppfølgingen du trenger.

Har du har alvorlige sykdommer, kan ulempen ved å delta være større enn nytten. Er du usikker på om det gjelder deg og om du skal delta, bør du be om råd fra legen din.

Dette gjelder for eksempel dersom du:  

  • er, eller har vært under behandling for kronisk eller alvorlig sykdom. 
  • har nedsatt allmenntilstand eller er pleietrengende.