image

Invitert til screening?

Hva er screening?

Målet med screening er å oppdage krefttilfeller tidlig. Da øker muligheten for å overleve.

Når bør du ikke delta

Det er opp til deg om du vil delta i Tarmscreening­programmet. Men er du alvorlig syk fra før, kan ulempene være større enn nytten ved screening.

Fordeler og ulemper

Å delta i Tarmscreening­programmet kan medføre både fordeler og ulemper.

Avføringsprøve

Metoden som brukes i Norge når screeningprogrammet starter er en test for blod i avføringen. Denne tar du hjemme selv og sender inn til analyse.

Koloskopi

Dersom det blir oppdaget blod i avføringen din ved screening blir du innkalt til koloskopiundersøkelse på sykehuset. Da undersøkes innsiden av tarmen din.

Venter du på at det blir din tur til å bli invitert?

Ingen har fått brev riktig ennå, men på disse sidene kan du finne mer informasjon om hva du kan forvente dersom du deltar i screening­­programmet når invitasjonen kommer.

Tarmkreft i Norge

Tarmkreft er en av de vanligste kreft­typene i Norge. Hvert år vil over 4000 av oss få diagnosen og 1600 vil dø som følge av denne kreftformen. Norge er blant landene i verden med høyest forekomst av tarmkreft.

Gradvis innføring

I løpet av de neste fem årene skal screening­tilbudet bygges opp gradvis. De første invitasjonene blir sendt ut i 2021. Målet er at alle 55 åringer får tilbud om screening fra 2025.

Hva skjer når?

Det er enda ikke bestemt når de ulike helseforetakene starter tilbudet. Når helseforetaket der du bor er klar til å ta imot screeningdeltagere, vil de som fyller 55 år få et brev som forteller om tilbudet. Vi holder deg også oppdatert her på våre nettsider.

Blå sløyfe
Lovende resultater i pilotprosjektet

Høy deltakelse, lav grad av komplikasjoner – og mange har avdekket kreft i tidlig stadium. Det er resultater fra det store pilotprosjektet på tarmscreening i Norge.

Grov mat
Forebygging

Risiko for tarmkreft er relatert til livsstil, og mer relatert til kosthold enn andre kreftformer.