Hvem inviteres?

140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år (per 01.01.2012) er trukket ut fra Folkeregisteret og inviteres fortløpende over en periode på ca. seks år.

Det blir én screeningrunde for dem som trekkes ut til sigmoidoskopi og fem runder for dem som trekkes ut til testing for usynlig blod i avføringen. Deltakere kan ikke selv velge screeningmetode.

Screening er først og fremst for dem som IKKE har symptomer. Hvis du har symptomer som kan komme fra tarmen og de har vart i mer enn 4-6 uker, bør du kontakte din fastlege – ikke vent på at du kanskje får en invitasjon til screeningprosjektet.