Hvem inviteres?

140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år (per 01.01.2012) er trukket ut fra Folkeregisteret og inviteres fortløpende over en periode på ca. seks år. Øvre aldersgrense for invitasjon er satt til 76 år. Når du passerer 77 år vil du altså ikke motta ytterligere invitasjoner.

Det blir én screeningrunde for dem som trekkes ut til sigmoidoskopi og inntil fem runder for dem som trekkes ut til testing for usynlig blod i avføringen. Deltakere kan ikke velge screeningmetode selv.


Symptomer                                                                                                                Screening er først og fremst for dem som IKKE har symptomer. Hvis du har symptomer som kan komme fra tarmen og de har vart i mer enn 4-6 uker, bør du kontakte din fastlege – ikke vent på at du kanskje får en invitasjon til screeningprosjektet. Les mer på Kreftforeningens nettsider

 

Hvem bør avstå fra å delta?
Vi har ingen opplysninger om helsetilstanden til de som trekkes ut til deltagelse i screeningen. Personer med alvorlig og/eller kronisk sykdom vil i visse tilfeller frarådes å gjennomføre undersøkelsen.  
Dersom du har alvorlig hjerte- eller lungesykdom, kreftsykdom, nedsatt allmenntilstand eller av helsemessige årsaker er usikker på om du bør delta, ber vi deg å ta kontakt med screeningsenteret før du sender inn avføringsprøven eller møter til sigmoidoskopi.